Uppsala konserveras som småstad

Insändare 16 februari 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyss bevistat några politikers och tjänstemäns information på slottet ang vårt konstmuseums kommande läge. Jag inser nu att våra politiker via sina tjänstemän låtit sig dåras av fagert tal från Statens Fastighetsverk som gärna ser att konstmuseet får stanna kvar i slottet. Man planerar om- och tillbyggnad och dessutom runt slottet en troligen mycket dyr parkanläggning.

I min kristallkula ser jag Uppsala som en under kommande århundrade växande och blomstrande storstad.  Storstaden kräver flera aktiva kulturcentrum, lockande för såväl den egna befolkningen som för besöksnäringen. Jag ser ett  konstmuseum/konsthall ”nere i stan” i anslutning till det fina och välbesökta stråket på Fyrisåns strandkant.  Och Uppsala slott som i sin 1500-talsbyggnad innehåller museiverksamhet om Dag Hammarskjöld, drottning Kristina,  en idag lysande stjärna på Europas kulturhimmel, och kanske dessutom keramik från Uppsala Ekeby. 

Låt inte delvis okunniga tjänstemän lura våra politiker att fatta dåliga beslut som kommer att ha återverkningar in i nästa århundrade. Beträffande planerna på slottspark förefaller de onödiga med Botaniska trädgården ett stenkast från Slottet.

Det förslag som nu lagts om att behålla konstmuseet på slottet innebär en konservering  av Uppsala som småstad.      

Ämnen du kan följa