Ska det gå till så här i hemvården?

Det finns många brister i Svartbäckens hemvård, skriver Lars O Ericsson och Stefan Hanna.

Det finns många brister i Svartbäckens hemvård, skriver Lars O Ericsson och Stefan Hanna.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Insändare2019-10-05 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svartbäckens hemvård har många brister.

1. Personal saknar ofta legitimation, vissa säger att de aldrig fått någon sådan! 

2. Viss personal glömmer låsa ytterdörr när de lämnar brukaren. 

3. Illaluktande soppåsar glöms ibland i hallen.

4. Brukare som törs påpeka brister får "high five" av personalen . 

5. Många i personalen kan alldeles för dålig svenska. 

6. Slarv med medicinska göromål, medicin utdelas på fel tid eller inte alls. Medicin hittas på golvet.

7. En del i personalen signar inte i pärmen som de alltid ska göra när de lämnar brukaren. 

8. Alldeles för stor omsättning på personalen.

9. Ibland glömmer personalen nyckel, ringer på dörren. Brukaren öppnar inte som den är lärd att inte göra av säkerhetsskäl. 

10. OBS! Bättre handledning och bättre arbetsvillkor behöver tillföras denna yrkesgrupp som hjälper de som byggt upp dagens samhälle. Äldrenämnden har nyligen fått brev av några brukares anhöriga i dessa frågor och vi som undertecknat denna insändare har gjort en anmälan till kommunrevisionen!  Åtgärder måste vidtagas omedelbart! 

Lars O Ericsson

Stefan Hanna, kommunalråd(-)

SVAR: 

Vi tycker självfallet det är tråkigt att vi har brukare och anhöriga som inte är nöjda med den hemvård som de får. Vi tycker att synpunkter är viktiga för att utveckla våra verksamheter och vi tar kritiken från er anhöriga på allvar och arbetar kontinuerligt med åtgärder och förbättringar. Samtidigt vill jag betona att Svartbäckens hemvård drivs av samma värdegrund, samma rutiner och samma vilja att göra ett gott arbete för våra äldre som alla våra verksamheter.

En av punkterna som tas upp i insändaren rör frågan om personalens språkkunskaper. Hemvård Uppsala kommun har börjat ett projekt med språkombud och språkstödjare som kommer stötta de medarbetare som är svagare i det svenska språket. 

En annan del av verksamheten som får kritik i insändaren är omsättningen på personal. Jag vill mena att vi har god personalkontinuitet. Omsättningen ligger under 14 personer i snitt, vilket är bra i en så pass stor kommun som Uppsala. All vår personal bär ID-bricka efter att ha fotograferats och genomgått sin introduktion. 

Vad gäller den allvarliga kritik som tas upp under punkt sex, om slarv med brukarnas mediciner, har vi rutiner för hur detta hanteras om det uppstår. Avvikelser kring hur läkemedel hanteras rapporteras alltid i vårt avvikelsessystem och vi utreder samtliga avvikelser för att se vad vi kan förbättra.

Avslutningsvis vill jag understryka att vi har många olika kanaler för att hantera synpunkter. Till exempel mail, blankett, telefon, webbformulär och vi uppmuntrar alltid våra brukare att påtala brister så att vi kan åtgärda och följa upp.

Paulina Karlsson, områdeschef avd Hemvård och tf nattpatrullen