Samrådstiden är cirka åtta veckor

Insändare 24 februari 2020 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till  insändare av Jenny Gunsarfs Karlsson 19/2

När vi utvecklar södra Uppsala vill vi att så många som möjligt ska tycka till om planerna för att vi ska utveckla kommunen på bästa sätt. 

Samrådstiden för den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna pågår mellan den 2 mars och 30 april, det vill säga i cirka åtta veckor. Under perioden har vi tre inplanerade samrådsmöten, den 7 mars, den 23 mars och den 15 april, där den som är intresserad får information och svar på sina frågor. Efter samrådsmötena har Uppsalaborna möjlighet att skicka in sina synpunkter och tankar, via så kallade skriftliga samrådsyttranden. 

Yttrandena diarieförs och hanteras systematiskt den efterföljande processen. De synpunkter som kommer in ligger sedan till grund för den slutgiltiga planen. 

Vårt mål med samrådsmöten är att så tidigt som möjligt ge information och räta ut eventuella frågetecken och missförstånd för att Uppsalaborna sedan ska ha tid att träffas i föreningar eller på annat sätt diskutera och skriva sina yttranden. Om man har frågor efter samrådsmötena kommer man också kunna ställa dessa till de som jobbar med projektet via Uppsala kommuns hemsida. 

Yttranden kommer dels att kunna lämnas direkt på hemsidan via ett speciellt formulär, mejlas eller skickas in till kommunen via brev. För att nå fler grupper än vanligt har vi också samarbete med några skolor för att få yngre Uppsalabor att tycka till.

Ämnen du kan följa