Kanske ett ljus i byggmörkret i Ekeby

Insändare 11 februari 2020 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För några veckor sedan var det ett informationsmöte i Flogstaskolan, ett möte beträffande en eventuell byggnation i kvarteret Hindsgavl (COOP-tomten) i Ekeby. Tjänstemän från Plan- och byggnadsnämnden kallade informationsmötet för ett ”omtag” av planeringen, detta för att möta upp de massiva protesterna som bland annat kommit i form av 1100 namninsamlade protester från den boende i området.

På mötet i skolan deltog tjänstemän från plan- och byggnadsnämnden samt där tillhörande politiker och en stor mängd boende från området.

 

Positivt och glädjande berättade tjänstemännen att de lyssnat inkommande synpunkter. De visade också på ”Tatten” som hängde på väggen, en symbol som lärarna använde sig av för att utveckla skolbarnens förhållningssätt gentemot varandra. Det bestod i en ratt samt fyra ledord som Trivsel, Ansvar, Trygghet och Respekt. ”Ratta rätt” var budskapet.

Dessa fyra ledord tyckte nu tjänstemän, politiker och även de boende skulle passa bra in på diskussioner om eventuell framtida byggnation i Ekeby.

 

Visst, man blir glad när man hör vuxna människor lova att använda sådana här positiva ledord. Detta trots att dessa ord borde vara självklara och att det faktum att lärare på Flogstaskolan försöker få skolbarnen att leva efter dem.

Nu hoppas vi förstås att tjänstemän klarar av att leva efter dessa ledord, precis som vi förväntar oss av våra barn, för barn gör som vuxna gör inte bara vad de säger. Jag tror att barnen, med all rätt,  förväntar sig att vuxna lever efter ledord som Trivsel, Ansvar, Trygghet och Respekt

Dessa ledord uppmanar till att vara en vuxen förebild i byggandet av Uppsala!

Ämnen du kan följa