Dra tillbaka sparbetingen på Akademiska

Insändare 19 januari 2020 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Situationen på Akademiska sjukhuset är mycket ansträngd. Vårdplatser saknas och kan inte öppnas. Orsaken är att det saknas kompetent personal. Många som vill arbeta vidare på sjukhuset väljer att sluta eller byter arbetsgivare på grund av långvarig överbelastning. Andra stannar kvar men med den egna hälsan som insats. Inte i solidaritet med förd politik men väl i solidaritet med patienter och anhöriga. 

Akademiska sjukhuset gick back 2019 med mer än 500 miljoner kronor. Politikens svar på situationen är nu att spara drygt 280 miljoner på sjukhusets bemanning. Utan hänsyn till att sparbeting har varit huvudmetoden under många tidigare år utan att på något sätt förbättra sjukhusets ekonomi. 

Samtidigt hör vi att det råder brist på kompetent personal inom många av sjukhusets verksamheter. Trots att man från politiskt håll hävdar att Akademiska sjukhets viktigaste resurs är just personalen, är den politiska planen återigen att spara sig ur situationen och då i första hand genom att minska personalstyrkan. Ett i alla avseenden obegripligt sätt att resonera och planera. Som situationen ser ut på sjukhuset i dagsläget är sparbetinget en omöjlighet utan att samtidigt patientsäkerheten äventyras liksom de anställdas egen hälsa. 

Skatteunderlaget för att driva ett sjukhus av Akademiska sjukhusets storlek och inriktning räcker inte till med dagens skattesatser. Att kompensera för detta genom att sälja sjukvård utanför det egna upptagningsområdet lyckas heller inte pga av en alltmer krympande personalstyrka.

Regionstyret förmår inte att driva Akademiska sjukhuset än mindre rädda nuvarande krissituation. Dra därför tillbaka sparbetingen. Höj skattesatserna. Anhåll hos regeringen (före vårändringsbudgeten) om riktat ekonomiskt stöd. Definiera Akademiska sjukhusets egentliga kärnuppdrag. Arbeta långsiktigt för ett förstatligande av Akademiska sjukhuset, tillsammans med landets övriga universitetssjukhus. Men framför allt lyssna och ta lärdom av de fackliga organisationerna och sjukhusets personal!

Sverige har idag lägst antal vårdplatser per person i hela Europa. Överbeläggningarna på landets sjukhus ökar från år till år. Enligt Socialstyrelsen avlider mer än en person om dagen(!) på svenska sjukhus av skador som skulle kunna gå att undvika. Orsak personalbrist.

Vården på Akademiska universitetssjukhuset är underfinansierad!

Ämnen du kan följa