Därför behöver vi höja busspriserna

Insändare 26 november 2019 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hanna Yirdaw skriver i UNT (22/11) om UL:s nya priser i kollektivtrafiken. Vi delar skribentens bild att resandet i kollektivtrafiken behöver öka och att krafttag måste tas för att stoppa klimatförändringarna. I detta spelar kollektivtrafiken en viktig roll.Därför är det positivt att allt fler väljer att resa kollektivt i Uppsala län. 

Enligt kollektivtrafikbarometern har kollektivtrafikens del av det motoriserande resandet i länet har ökat till 31 procent, vilket är tredje högst i Sverige. Även nöjdheten ökar. 61 procent av länets trogna resenärer ger kollektivtrafiken betyget 4 av 5. Uppsala läns kollektivtrafik är bland den mest utbyggda i Sverige. Både bussar och tåg har ett stort utbud med många linjer och täta turer. 

 

Samtidigt som resenärerna blir allt fler ställer det höga krav på att fortsätta leverera en kollektivtrafik som håller måttet. För att möta den ökade efterfrågan och utveckla vår kollektivtrafik behöver vi bygga ut och satsa. Under vintern kommer nya tåg att börja köra på Upptågets sträcka till Gävle. Detta kommer höja kapaciteten på sträckan avsevärt och pendlare kommer därför slippa trängsel. Ett nytt linjenät ska tas i bruk i Enköping som också kommer öka både antalet linjer och turtätheten. Även satsningar på nya elbussar och biogas kommer att öka fossilfriheten i kollektivtrafiken. Ett väldigt viktigt steg i att minska även kollektivtrafikens klimatutsläpp.

 

Satsningarna kostar pengar och därför finns det ett behov av att tillföra både skattemedel och öka den del som resenärerna bidrar med. När allt fler vill resa, ha ett bättre utbud och en högre turtäthet ställer det krav på oss att investera och satsa för att bygga en bättre kollektivtrafik i hela länet.

 

Ämnen du kan följa