Arlas nya förpackningar slösar

13 december 2010 16:13

LIVSMEDEL. Kommentar till Anders Holmbergs insändare 8/12.
Till Anders Holmbergs kritiska synpunkter på Arlas nya takåsförpackningar kan läggas ytterligare några. Takåsförpackningen går inte att tömma helt. Detta gäller i synnerhet yoghurt. Av brikförpackningens 1 000 gram ”rinner” omkring 895 gram ut. Kvar finns alltså 105 gram. Genom att platta till förpackningen kan ytterligare 90 gram pressas ut. Med takåsförpackningen torde detta vara omöjligt.

Konsumenten kommer alltså tvingas kasta 10 procent av innehållet. Hur rimmar detta med den debatt som under året rört de stora kassationerna av livsmedel? Eller tänker Arla lösa problemet på samma sätt som man gjort med filmjölken, att tvinga på konsumenten en konsistenslös och rinnig produkt?
Plastförslutningen är dessutom svårare att öppna för vissa personer med reumatiska problem.
I normala fall har en missnöjd kund möjligheten att rösta med fötterna, att välja en annan tillverkare. Detta låter sig svårligen göras med en producent som dominerar marknaden. Ett företag som Arla har då ett särskilt ansvar för att vara lyhörd för kundernas synpunkter och önskemål. Arla bör således låta brikförpackningen finnas kvar i butikerna och låta kunderna bestämma vilken typ man föredrar. Eller är kunden för liten och Arla för stort för detta?

Olof Wallenius
Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!