Är indragningen på Fyrishov första steget

28 januari 2019 06:15

Subventionerad seniorlunch har blivit ett problem. Men bara på Fyrishov! Vi är många seniorer som gärna vill veta vad som är det verkliga skälet till att seniorluncherna vid Fyrishov nu ska dras in. För om det är subventioneringen som är problemet då borde ju hela seniorlunchverksamheten läggas ner.

Eller är det kanske det som är på gång? Ett första steg med Fyrishov som start.

Är det äldrekontoret som har tagit ett beslut med den inriktningen? Den här gången vill vi att de politiska partierna redovisar sin agenda och inte låter äldrekontoret ta över politiken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Rydell