Är cykelbanan sandad inför vintern?

20 juni 2019 05:45

En fundering kring cykelbanan vid Kilsgärdesvägen vid Storvretas norra utfart mot Ängeby.

Det ligger fortfarande sand på den asfalterade cykelbanan. Jag försöker förstå varför och tänker då;

organisationen, som har ansvaret för skötseln av cykelbanan, är förmodligen väldigt framsynt, det vill sanda den har redan påbörjat vinterväghållningen för vad som komma ska inför kommande vinter.

Kanske kan det även vara så att ansvarig organisation har information om att det väntas mycket snö och isbildning i området inför och under midsommarhelgen.

Ett mindre troligt alternativ kan vara att ansvarig organisation har missat eller glömt bort den här sträckan.

Jag är nyfiken på bakomliggande orsaker till varför sanden ligger den ligger.

Ifall någon i ansvarig organisation tänker sig att kommentera ovanstående undanber jag mig klyschor av typen ”vi har en underentreprenör som hanterar detta som vi ska tala med”.

Ansvaret för kontroll och uppföljning av underentreprenörers förmåga att uppfylla avtalade leveranser torde i slutänden vila på den beställande organisationen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Andersson