Så jobbar vi med nyheter

Sedan 1890 har UNT värnat det fria ordets roll i samhället. Genom journalistik vill vi skapa ett demokratiskt och hållbart samhälle.

Information2020-05-11 20:47

Journalistiken ställer krav på myndigheter och makthavare, granskningen synar politiker, folkvalda och företagare för att hålla korruption borta. Den dagliga bevakningen informerar oss medborgare om det som sker i vårt samhälle och hjälper oss att göra upplysta val i vardagen. Förhoppningsvis kan journalistiken också inspirera oss till ett bättre liv.

Vårt företag är stiftelseägt och står utan externa vinstintressen, vilket betyder att allt eventuellt överskott går tillbaka för att stärka den trovärdiga lokala journalistiken. Själva syftet med verksamheten på alla våra orter är att bidra med livgivande, demokratisk journalistik.

Vår vision är att göra Uppsala och Uppland till den bästa platsen att leva på! Som prenumerant eller annonskund är du med och bidrar till att uppfylla detta!

Publicistisk policy
AB Upsala Nya Tidnings samtliga nyhetsmedier sorterar under grundlagen: Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Enligt dessa ska våra medier ha ansvariga utgivare som tar ansvar för att vi följer såväl grundlagen som de medieetiska reglerna i vår nyhetsverksamhet. 
Klicka här för att komma till de medieetiska reglerna.

Medieombudsmannen prövar klagomål från enskilda som känner sig orättvist behandlade av press, radio och tv. Både privatpersoner och företag och organisationer kan anmäla en publicering till Medieombudsmannen och få den prövad. 
Klicka här för att läsa mer om hur du gör en anmälan till Medieombudsmannen.

Förutom att följa lagen och de pressetiska reglerna arbetar vi i enlighet med journalistisk praxis, där allmänintresse, källkritik och faktagranskning är några av grundpelarna. Men också respekt, hänsyn till individen och hög lokal relevans. Vi har formulerat några punkter som vi håller oss till i vårt dagliga arbete.

Vi ska vara så nära vår publik som möjligt. Det är alltid allmänheten som är vår uppdragsgivare. Aldrig någon annan. Det innebär att vi är noggranna med vårt oberoende.

Vår nyhetsjournalistik ska vara saklig, tydlig och underbyggd. Vi väljer inte sida, utan strävar efter att ge en så nyanserad bild som möjligt. När vi lyfter fram kritik mot makthavare, chefer, organisationer och företag ska de alltid ges möjlighet att svara på tydliga och raka frågor; kritik och bemötande ska publiceras samtidigt. Men det ska inte löna sig att hålla sig undan. Vi kommer att ge rimlig tid för kritiserade parter att svara – men det är fortfarande vi som avgör om det blir en publicering. Ingen annan.

I journalistikens roll ingår att granska, ifrågasätta och utkräva ansvar från människor i maktposition i samhället. Som folkvald politiker eller chef inom det offentliga och inom näringslivet har man ett förtroendeuppdrag att ta ansvar för. I våra publicistiska beslut väger vi in vilken makt den vi granskar har, samt grad av offentlighet. Det innebär att vi när det finns fog publicerar namn på makthavare, näringsidkare, företag eller yrkespersoner som andra kan hamna i beroendeställning till, även om det kan innebära en publicitetsskada för den namngivna. Däremot ska kritiserade parter alltid ges möjlighet att bemöta kritiken och ge sina bästa argument.

Människor som begår brott hanteras av rättsväsendet, inte av media. Vi gör våra publiceringar utifrån allmänintresset, inte för att döma individer. Därför publicerar vi inte slentrianmässigt namn på dömda brottslingar, vi gör det om vi anser att allmänintresset motiverar det.

Som seriös nyhetsförmedlare tar vi hänsyn till drabbade, offer och anhöriga. Vi strävar alltid efter att berätta så mycket som möjligt, men av hänsyn till drabbade och anhöriga avstår vi ibland ifrån att publicera vissa detaljer. 

Vi tror på det fria ordet. Som opinionsskribent, debattör eller krönikör i våra medier får man gärna roa och även oroa. Det är viktigt med mångfald och högt i tak i debatten, men texterna ska alltid följa de medieetiska reglerna. Åsikter från externa medverkande och krönikörer står för skribenten själv, och speglar inte nödvändigtvis tidningens hållning i frågan.

Vi tror på alla människors lika värde. Det innebär också att vi inte slentrianmässigt lyfter fram berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget.

Vill du tipsa redaktionen?
Skicka e-post till: 72018@unt.se

Trovärdigheten är viktig för oss. Du som läsare ska kunna lita på det vi publicerar. När vi något blir fel rättat vi detta så skyndsamt vi kan. 

Som läsare är du alltid välkommen att höra av dig! Vi tror att vi utvecklas och blir bättre av att få synpunkter på vår verksamhet.

Har du hittat ett fel?
Skicka e-post till: www@unt.se

Det går också bra att skicka e-post till respektive reporter så kan vi snabbare åtgärda eventuella fel. Skicka gärna med en länk till den specifika artikeln.

Ansvarig utgivare UNT: johanna.odlander@unt.se