Tonvis med fisk kvävdes i Vilstena

Hela nästa års försäljning av så kallad sättfisk av regnbåge från Vilstena slogs ut av utsläppet i Örsundaån i förra veckan. Det motsvarar cirka 25 000 individer.

6 juli 2011 08:58

Föroreningarna satte igen gälarna på småfisken. Men också omkring ett ton av större öring respektive röding dog av syrebrist på grund av utsläppet. Ägaren Peter Almblad beräknar att värden för 1,5 miljon kronor gått till spillo.
–  Jag har haft problem med utsläpp ett antal gånger under de 15 åren jag drivit odlingarna. Får jag inga garantier för att det inte kan upprepas tvingas jag nog att avveckla verksamheten. Jag kan inte driva ett företag på så här lösa boliner.

Peter Almblad misstänker att lakvatten från sågplan vid Heby sågverk kommit ut i ån. Det får inte ske och det skall inte kunna ske sedan sågen i samverkan med SLU för tio år sedan anlade en infiltrationsanläggning för lakvattnet och en salixodling ovanpå den.
–  Senast sommaren 2006 hade vi problem, fast inte så stora som nu. Det blev polisanmälan och rättegång som kommunen drev. Men sågen gick fri den gången också.
Nu, säger Peter Almblad, har han överlämnat till myndigheterna att utreda årets fiskdöd.
–  Man tog prover i måndags. Min far tog prover redan för en vecka sedan som förvaras fryst. I dem borde man kunna spåra partiklar som härrör från sågens vattenbegjutning av timmer.

Peter Almblad hade precis avrest till Tärnabyfjällen när fiskdöden slog till.
–  Jag åkte söndagen den 26 juni. Då var värdena i dammarna bra. Under natten till måndagen kom det förorenade vattnet. I första skedet drabbas den minsta fisken, den så kallade hektofisken, som får andningen igensatt av slammet. Fisken dör med öppna gälar.
Men slammet förbrukar också syre när det bryts ner. Regnbåge saknar luftblåsa och den sjunker till botten innan den flyter upp igen. Den större fisken, främst röding och öring, i angränsande dammar dog också, men det tog flera dagar innan den flöt upp till ytan.

Nu försöker Peter Almblad att köpa hektofisk av i första hand regnbåge för att på det sättet kunna infria löften till sportfiskeklubbar i Stockholms län att leverera sättfisk under sommaren nästa år.
–  Flera odlare som läst om mina problem på nätet har hört av sig. Men det är oerhört ont om fisk och jag är den störste leverantören av regnbåge i Stockholms län. Risken är att jag förlorar trogna kunder.

Fortfarande är Örsundaåns vatten mellan Heby och Vilstena kvarn egendomligt svart. Så ser ån ut även långt nerströms Vilstena. Det behövs rejält med regn som kan späda ut föroreningen i lågvattnet i ån. Som UNT berättade i fredags stoppade sågen vattenbegjutning av timmer i onsdags, den 29 juni. Platschefen Olle Modin kunde inte nås på tisdagen, han gick på semester i fredags.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Lundgren