Nätbedragare häktades

I länet är bedrägeri en av de brottstyper som ökar allra mest.

20 februari 2014 15:17

De två som häktades på torsdagen, en man och en kvinna från Heby kommun, har tidigare dömts för omfattande bedrägerier på nätet när de tagit emot betalning för varor som sedan aldrig skickats till köparna. När det gäller de nya misstankarna har mannen gjort vissa medgivanden, medan kvinnan nekar till brott. Båda häktades av tingsrätten på den starkare misstankegraden, sannolika skäl.

Bedrägerier på nätet och bedrägerier via datorer med hjälp av exempelvis spionprogram tillhör de brott där anmälningarna ökade allra mest under förra året. I Uppsala län var ökningen större än i landet som helhet. Här anmäldes totalt drygt 4 500 bedrägeribrott under 2013 vilket är 28 procent fler än året innan. Motsvarande andel för hela riket var en ökning med 15 procent.

Datorbedrägerier är den enskilda brottstyp där anmälningarna ökade allra mest i landet som helhet. Även i det fallet var ökningen ännu större i Uppsala län, med en uppgång på 66 procent.

Siffrorna innebär inte att Uppsala är mer utsatt för bedrägerier än övriga landet. De senaste åtta åren har länet i stället haft färre anmälda bedrägeribrott än riket som helhet, i relation till befolkningen. Nu har Uppsala börjat komma ikapp rikssnittet. Förra året anmäldes drygt 1 600 bedrägeribrott per 100 000 invånare i landet, motsvarande siffra i Uppsala län var nästan 1 500 anmälningar.

Det enskilda bedrägeribrott där ökningen var allra störst i länet gällde kontokortsbluffar. Anmälningarna ökade med mer än 200 procent mellan 2012 och 2013. Ett av de få bedrägeribrott som minskade under förra året gällde så kallade bluffakturor. I riket sjönk anmälningarna med 20 procent, i Uppsala län med hela 66 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist