Gård utanför Heby sjunker på grund av torvbrytning

 I 30 år har torv brutits på Sävnemossen norr om Heby. I närbelägna Norrgården påverkas grundvattnet så mycket att huset sjunker och kräftodlingen fått problem.

11 juli 2013 08:05

Effekterna på grundvattnet är alarmerande, anser Bo Andersson som bor i Norrgården. Hans bostadshus sjunker sakta och tre gånger har han tvingas borra allt djupare efter dricksvatten.

Även uråldriga källflöden sinar och gårdens odlingar av flodkräfta påverkas av det sjunkande grundvattnet.

I flera år har Bo Andersson drivit skadeståndsanspåk mot Mellanskog som äger bearbetningskoncessionen. Bioenergibolaget Neova framställer och saluför produkten. Själva torvbrytningen görs av ett lokalt företag. Hittills har 2,2 miljoner kubikmeter torv utvunnits.
– De har mycket större resurser att svara med och kan fördröja ärendet. Som enskild markägare är man rätt så utlämnad, säger Bo Andersson.

År 1989 köpte Bo Anderssons och hans hustru den då förfallna gården. Tio år senare fick de Heby kommun utmärkelse för bäst renoverade byggnader och kommunens bygg- och miljönämnd har uttryckt farhågor för bestående skador till följd av utdikningarna i området
– Torvtransporterna har länge gått förbi vår gård fast det inte redovisas så för myndigheterna. En sen kväll i april 2008 när en tungt lastad bil körde förbi small det till i bostadshuset. Vi har sprickor överallt, och vissa fönster går bara att öppna och stänga med våld.

Området tillförs vatten genom avrinning från åsen österut. Innan torven kan brytas med speciella maskiner avvattnas brytningsmossarna genom utdikning. En grannfastighet har också drabbats och en urgammal Trefaldighetskälla sinade efter en utdikning nyligen.
– Jag kontaktade länsstyrelsen i Uppsala, som tidigare tillstyrkt koncessionen, men de visste inte ens var källan är belägen.

Bo Andersson har anlitat en advokat och ställt skadeståndsanspråk på Mellanskog som avvisat det. Deras konsult har vid besök på gården hävdat att grunden till bostadshuset är underdimensionerad. LRF, som skulle bistå Bo Andersson med ytterligare utredningar i den saken, meddelade att man avstod då en ansvarig chef på Mellanskog också var medlem i organisationen.

Någon ersättning har Bo Andersson inte fått, men byggnaderna fortsätter att sjunka. Den olovliga transportsträckan förbi gården har han nu stängt av för trafik.
– Inte så att huset kommer att rasa över oss, men sättningarna orsakar omfattande skador på det. En toalett på nedre våningen kan inte användas sedan avloppsröret gått av.

- Det finns liknande rättsfall på andra håll i landet. Tillvägagångssättet är likartat, företagen anlitar konsulter och jurister som är specialiserade på att klara dem ur skadeståndskrav.

UNT har sökt Mårten Mattsson vd på Mellanskog i Uppsala utan framgång.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Lundgren