Flyttfåglar kan sprida blödarvirus

Det är troligt att flyttfåglar bidrar till att sprida en form av allvarlig virusorsakad blödarfeber till nya områden i södra Europa.

22 oktober 2012 06:56

Det anser svenska forskare som hittat viruset hos fästingar på en fågel som just återvänt från vintervistelsen i Afrika till Europa.

Upptäckten publiceras i en rapport på nätet i det amerikanska Smittskyddsinstitutets tidskrift Emerging Infectious Diseases.
– Detta är första gången som fästingar som bär på viruset bakom Krim-Kongo blödarfeber påträffats på flyttfåglar. Det ger oss en helt ny förklaring till hur denna mycket allvarliga infektionssjukdom kan spridas till nya områden, säger Erik Salaneck, läkare vid Akademiska sjukhusets infektionsklinik och en av forskarna bakom upptäckten.

Krim-Kongo blödarsjuka är en ovanlig men allvarlig virusinfektion, som kan orsaka svåra inte blödningar. Nära en tredjedel av dem som insjuknar dör till följd av infektionen. Vid närkontakt kan både djur och människor överföra smittan, men den vanligaste smittvägen är via fästingbett.
Upptäckten gjordes inom ramen för ett svenskt projekt som vid två fågelstationer, en på Capri i Italien och en på Antikythera i Grekland, fångat in och undersökt flyttfåglar på väg från Afrika till Europa.

Hos nära 15 000 infångade fåglar hittades sammanlagt 747 fästingar. I tre fästingar, som fanns på en rödhuvad törnskata, påträffades blödarfeberviruset.
– Även om det bara rör sig om en enda fågel visar detta att flyttfåglar faktiskt kan ta med sig virusinfekterade fästingar. Därmed finns också risken för att fästingarna efter att ha trillat av fåglarna överför smittan till djur eller människor vid nästa blodmåltid, säger Erik Salaneck.

Rapporter från Spanien för två år sedan om att Krim-Kongo-viruset påträffats hos fästingar som sugit blod från hjortar pekar enligt forskarna på att detta redan har skett, och att viruset fortsätter att spridas när fästingar smittar nya djur som i sin tur smittar nya fästingar.
– Ännu finns dock ingen risk för att detta ska hända i Sverige eftersom den fästingart som sprider viruset inte trivs på våra breddgrader. Med ett varmare klimat kan dock gränsen för både fästingarten och sjukdomen flytta norrut med hjälp av flyttfåglar, säger Erik Salaneck.

I projektet samarbetar fästingexperter, ornitologer, molekylärbiologer, virologer och infektionsläkare vid Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, Smittskyddsinstitutet, Högskolan i Kalmar och Linköpings universitet.
– Vi testar för en mängd andra sjukdomsframkallande virus och bakterier. Flyttfåglar kan hjälpa till att sprida många fler smittämnen än Krim-Kongo-viruset, säger Erik Salaneck.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross