Så skriver du minnesord

13 december 2010 16:06

Minnesord

UNT publicerar inte fler än två minnesord över en avliden. Skicka gärna med en bild, så nytagen som möjligt.
Texten får inte vara längre än 2 000 tecken inklusive blanksteg, och den ska vara både saklig och personlig men inte för privat. UNT utelämnar uppgifter om sjukdom och dödsorsak. Tänk på att skriva en så objektiv text som möjligt eftersom texten riktar sig till alla läsare, där de flesta aldrig träffat den avlidne. Texten ska beskriva personens liv och gärning, både i yrkeslivet och privat så att alla läsare kan förstå vem personen var. Ge gärna exempel på vad personen var intresserad av och vad som karakteriserade den avlidne. Texten ska inte vara en cv utan en levnadsbeskrivning. Texten får inte vara vänd till personen, skriven i Du-form, utan den ska handla om personen.

Inledningen ska alltid ha med: den avlidnes namn, ev titel, bostadsort, vid vilken ålder personen avlidit och vilka de närmaste anhöriga är. "XX efterlämnar närmast maken xx och barnen xx och xx med familjer." Texten ska undertecknas med namn och kontaktuppgifter. Familjeredaktionen förbehåller sig rätten att ändra i insända manus.

Texten skickas på e-post till: familj@unt.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!