Tommy räddar skatter djupt i tidningsarkivet

Östhammars Tidnings historiska skatter håller på att digitaliseras. Nu kan allmänheten få läsa historiska artiklar från sin hembygd genom att gå in på Frösåkers hembygdsförenings hemsida.

14 augusti 2019 07:00

Tommy Sjölander, nyss fyllda 70 och sekreterare i Frösåkers hembygdsförening i Östhammar kom med idén. Han brinner för digitaliseringen av Östhammarstidningen.

- Vi har jobbat många år med att digitalisera Östhammars Tidning. I biblioteket här i Östhammar fanns tidigare en uppsättning av tidningen. Upsala Nya Tidning köpte ju upp Östhammars Tidning i början på 1960-talet och så hamnade årgångarna på biblioteket, berättar han.

På biblioteket kom allmänheten inte åt pappersformatet, tidningssidorna var allt för sköra för att Östhammars kommun skulle tillåta folk att tumma på dem.

När det visade sig att Frösåkers hembygdsförening hade möjlighet att digitalisera tidningssidorna överlät kommunen Östhammars Tidning åt hembygdsföreningen.

– Vi räddar en kulturskatt av sällan skådat slag, säger Tommy och berättar vad som ledde fram till att projektet med digitaliseringen startade:

– Vi fick ett brev från Uppsala Digitaliseringstjänst där de gratis erbjöd sig att digitalisera Östhammars Tidning tack vare arbetsmarknadsåtgärder. Efter en tid lades Uppsala Digitaliseringstjänst ner på grund av ändrade arbetsmarknadsbeslut. Tack vare att hembygdsföreningen fick köpa nödvändig utrustning lyckades vi fortsätta digitaliseringen, bland annat med stöd av Östhammars kommun och nya arbetsmarknadsåtgärder från Arbetsförmedlingen. Vi räknar med att vara helt färdiga år 2023.

Nu vill Tommy få ut informationen att det är möjligt att söka historiska artiklar i Östhammars Tidning.

– Vem är inte nyfiken på att läsa artiklar om sina släktingar, få veta vad som hände på tinget eller rent allmänt få en inblick i vad man skrev om? Själv har jag inte varit särskilt intresserad av andra världskriget, men sedan jag läst Östhammars Tidning har jag blivit det, säger Tommy när vi träffas i det lagerutrymme som Östhammars kommun ställt till hembygdsföreningens förfogande för att förvara tidningsläggen.

Östhammars Tidning gavs ut under åren 1886–1966 med totalt 53 200 sidor. Sedan hembygdsföreningen började digitalisera tidningen år 2016 har fram till i dag drygt häften av tidningens sidor fotats av och digitaliserats, eller om ni så vill: 42 årgångar och 32 823 sidor.

– Vi har börjat med de äldsta årgångarna och de sidor som är hela. Det är lättare att hantera hela tidningar, förklarar Tommy som fascinerandes av att se hur tidningsspråket utvecklas:

– Den tidens journalister skrev på ett helt annat sätt än i dag. Spalterna fylldes av mycket dramatik. Man namngav personer som var inblandade i olyckor och skrev detaljerat om händelser. Jag tycker själv att det är spännande att hitta artiklar om min farfar Martins strömmingsfiske på Sundsveden och min pappa Tages äventyr i Belgiska Kongo på 1960- talet.

Reportaget om yrkesfiskaren Martin Sjölander skildrar en fisketur. Strömmingsfångsten varierar. Den dag reportaget görs tas 60 kilo strömming upp vid Svartklubben, men dagarna innan hade fångsten bara blivit fem, sex kilo. På 1950-talet började Martin också hyra ut stugor på Sundsveden.

Tage var FN-soldat och flög helikopter I Kongo. Han skrev brev som Göran Andersson, reporter på Östhammars Tidning publicerade, ett tiotal under 1961 och 1962. I en artikel berättas om att Tage legat på sjukhus i Leopoldville. Hans första flygning efter sjuktiden var att ta rätt på motorn till den havererade helikopter de lämnat kvar. Vid vraket satt en inföding och vraket var omgärdat med ett stängsel av små pinnar. I Bakwanga-distriktet härjar smittkoppor och Tage flyger en helikopter till området med sex läkare och en livvakt för att hjälpa de drabbade.

– Jag läste inte själv Östhammars Tidning mer än lite på sommaren. Under min uppväxt bodde vi i Stockholm och Göteborg, men på sommaren alltid i Sundsveden, berättar Tommy.

Tommy Sjölander

Aktuell: Med digitaliseringen av Östhammars Tidning – och så fyllde han 70 år för ett par dagar sedan.

Bor: I villa i Östhammar.

Intressen: Engagerad i Frösåkers hembygdsförening

Dold talang: Orienterare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christer Bergström