Nu är kapellet grekisk-ortodox kyrka

Det lilla kapellet  vid Gamla kyrkogården började sin existens som gravkapell, spelade en roll i en känd filminspelning och blev för tio år sedan ortodox kyrka och fick namnet Gudaföderskans avsomnande.

20 december 2011 14:02

Det har blivit invigt, ­”av-vigt” och invigt igen. Gravkapellet vid Gamla kyrkogården i Uppsala har en skiftande historia, och har under en period till och med fungerat som garage.

Det enkla, vackra kapellet ett stenkast från Kyrkogårdsgatan uppfördes 1882 som gravkapell, och användes som sådant i nästan 100 år. Från och med 1973 började byggnaden användas som förråd. I samband med inspelningen av Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander blev kapellet ­garageplats för den katafalkvagn som användes i en begravningsscen vid Uppsala domkyrka.

För tio år sedan blev ­kapellet på Gamla kyrkogården återinvigt som en kyrklig byggnad. Den lilla husvilla ortodoxa församlingen i Uppsala hade länge letat efter en plats att fira gudstjänst på, och i september 2001 invigdes kapellet som ortodox ­kyrka med ”lilla vatten­välsignelsen”. ­Nästan all inredning, inklusive ikonostasen, ikonväggen med tre dörrar, har snickrats av försam­lingens­ präst Anders Åkerström, Uppsala. Den första liturgin i k­apellet ­utfördes av biskop Johannes från Stockholm.
– Alla verkar uppskatta att kapellet åter har kommit till användning, ­säger Anders Åkerström, som ­leder den lilla församlingen. Uppsala har cirka 800 ortodoxt troende personer, främst greker, serber, ­ryssar och ­rumäner som samlas här för att fira gudstjänst.

Stans första ortodoxa kyrka har fått namnet ­Gudaföderskans avsomnande efter den dag i ­julianska ­kalendern då ­renoveringen var ­färdig, 28 augusti. I vår kalender motsvarar det Jungfru ­Marias ­himmelsfärdsdag 15 augusti. Ortodoxa bekännare – liksom katoliker – tror att Maria togs upp till himlen ­efter sin död. Hennes himmelsfärd är ett känt ikonmotiv inom ­ortodoxin.

Gudstjänsterna firas på samma sätt som på 400-talet, och den kyrkoordning som följs skrevs på 300-talet. Det innebär bland ­annat att stearinljus inte är tillåtna eftersom inget som kommer från djurriket, inte ­heller läderskor, anses vara lämpligt inne i kyrkan.

Grekisk-ortodoxa kyrkan i Sverige

Samfundet bildades 1969. Grekisk-ortodoxa kyrkan i Sverige ingår Grekisk-ortodoxa metropolitdömet av ­Sverige och Skandinavien och står ­organisatoriskt under den ekumeniske patriarken av Konstantinopel (Istanbul).

Grekisk-ortodoxa kyrkan i Sverige har församlingar i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö och betjänar omkring 17 500 personer (2008). Liturgin sker på grekiska, men även med inslag på svenska.

Källa: Nationalencyklopedin

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Bill