Namn från 40-talet nästa trend

Ett släktnamn som alltid fungerar eller en ovanlig stavning som gör att det sticker ut. Det finns mycket att tänka på när vi namnger våra barn.

28 mars 2017 08:00

Namn spelar roll, och vill man bli nästa års trendsättare kan ett modenamn från 40- eller 50-talet vara en god idé.

På Institutet för språk och folkminnen i Uppsala arbetar namnforskaren Katharina Leibring som bland annat studerar personnamn och dess trender. Hon berättar att det finns många olika faktorer som spelar in när föräldrar namnger sina barn men säger att de flesta vill ha ett vackert namn som passar med efternamnet.

– Många vill ha ett som alltid fungerar medan andra vill ha något som sticker ut. En del vill ha moderna namn och andra vill ha äldre. Vad som ligger bakom varierar. Har familjen rötter i ett annat land så vill man kanske ge sitt barn ett namn som har anknytning till det språket eller den kulturen.

Det är även vanligt att titta tillbaka några generationer för att hitta ett namn med anknytning till släkten. Hittills har pojkar fått mer traditionella namn än flickor men vi kan se att det börjar ändras.

– I dag får flickor ofta korta namn som slutar på a eller e. Bland pojkarna är det mer blandat, allt från Alexander till Leo. Namnlängden går ofta i vågor.

Toppnamnen ligger kvar ganska länge, lite längre för pojkar än för flickor. Däremot finns enstaka namn som med raketfart klättrar på listan. För några år sedan var Minna ett namn som drog iväg på listorna men som försvann lika fort.

– Det fanns en tjej i tv-programmet Idol med namnet Minna och sådana faktorer kan spela in. När vi ser det här namnet så kommer det fram i medvetandet hos oss även om vi inte säger att vi namnger barnet efter exempelvis Idolvinnaren.

Katharina Leibring menar att det är väldigt individuellt vad vi associerar ett namn med. Namnmode har en tendens att återkomma efter 80 till 90 år, tre generationer. Elsa och Alice var populära namn på 10- till 20-talet och ligger på första och andra plats på det senaste årets namntopp. Elsa är förstås också inspirerat av filmen Frost.

– Vi ser att korta namn som Rut, Tage och Ella som var populära på 20- till 30-talet finns på små barn nu. Men alla kommer inte tillbaka. Det finns namn från nittonhundratalets början som nog inte kommer igen.

En större tro har Katharina Leibring på dubbelnamnen.

– Under tio år har vi namnforskare sagt att dubbelnamnen snart är tillbaka. De började bli populära på 20-talet, och på 30-, 40- och 50-talet nådde de sin höjdpunkt. Det har varit lite för tidigt men nu kan vi se att de börjar komma. Men det är inte de traditionella dubbelnamnen som Ulla-Britt och Els-Marie vi ser utan nya kombinationer. Framförallt bland flicknamnen där efterlederna Li och Lo är vanligt. Bland pojkar är det nästan bara Carl som används i dubbelnamnen. Andra dubbelnamn är inte tillräckligt omoderna ännu.

40- och 50-talets modenamn Gunilla och Göran ges sällan till små barn i dag men det finns en chans att de blir trendiga igen.

– På uppgång är Juni, Iris och Lykke. Namnet Saga var en raket förra året som gick från 21:a till 4:e plats. Bland pojkarna är Leon, Harry och Colin på uppgång. Namnet Harry var populärt på 40- till 50-talet och har oväntat kommit tillbaka lite för tidigt. Det har sin förklaring i de populära böckerna om Harry Potter.

Förr i tiden uppkallade föräldrarna ofta barnet efter äldre släktingar för att de önskade barnet dess goda egenskaper. Finns det ett samband mellan namn och framgång?

– Det har jag svårt att tro. Däremot finns det en del psykologiska undersökningar i bland annat USA som visar att det finns uppfattningar om att namn kan ha betydelse i den bemärkelsen.

Katharina Leibrings främsta råd är att välja ett namn som föräldrarna trivs med, som passar med efternamnet och att inte komplicera stavningen för mycket.

– Det kan bli jobbigt för barnet att i framtiden behöva bokstavera sitt namn hela tiden. Man vill gärna ha sitt namn rättstavat, kanske allra främst som vuxen när den korrekta skriftbilden blir viktig, till exempel på en flygbiljett.

Det är svårt att förutse vilka namn som kommer tillbaka och alla gör inte det.

– Vissa namn glöms bort samtidigt som det hela tiden kommer nya. Även befintliga namn utvecklas och förändras, säger Katharina Leibring.

<p>Namntoppen</p>

Tabellen visar de 10 vanligaste tilltalsnamnen som getts till flickor och pojkar 2015 enligt SCB.

Namnen redovisas med den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.

2015 2014

1 (1) Elsa

1 (2) William

2 (2) Alice

2 (1) Lucas

3 (3) Maja

3 (5) Liam

4 (21) Saga

4 (3) Oscar

5 (11) Ella

5 (6) Elias

6 (5) Lilly

6 (7) Hugo

7 (6) Olivia

7 (4) Oliver

8 (8) Ebba

8 (9) Charlie

9 (12) Wilma

9 (11) Axel

10 (7) Julia

10 (8) Vincent

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!