Efter läkarutbildningen i Göteborg specialiserade sig Ulf inom radiologi. 1973 flyttade han och Gunhild till Uppsala, där han kom att arbeta med diagnostik av nervsystemets sjukdomar, neuroradiologi, under ledning av professor Kjell Bergström. Ulfs arbete med Datortomografi resulterade i en avhandling år 1986 vilken rönte stor nationell och internationell uppskattning. Vid Akademiska sjukhuset och från 1994 vid Karolinska sjukhuset i Solna blev Ulf en uppskattad lärare och förebild för många blivande neuroradiologer.

Ulf var en mycket skicklig diagnostiker, varmt omhändertagande och satte alltid patientens bästa i första rummet. Han förvånade ofta sina kollegor med ett närmast encyklopediskt kunnande. Lugn, vänlig och trygg i sin saklighet men ändå försynt vägledde han yngre kollegor till rätt diagnos i komplicerade eller ovanliga fall. Ulfs genuina önskan att med sin specialkunskap bidra till att lösa diagnostiska problem skapade harmoniska band till kliniker såsom neurokirurger, neurologer och neurooftalmologer.

Ett särskilt samarbete hade Ulf med Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs tillsammans med Dr Bo Nyström, som under drygt 30 år kom att växa till djupaste kamratskap och till ömsesidig glädje.

Med Ulf umgicks man gärna. Gemensamma middagar och pubkvällar tillsammans med gamla kollegor från Akademiska Sjukhuset och Karolinska blev ett regelbundet uppskattat inslag genom åren, även efter Ulfs pensionering. Det var också ett tillfälle för Ulf att hålla sig informerad om de senaste rönen inom neuroradiologin liksom om förhållanden på sina gamla arbetsplatser.

Vi saknar en god vän, en enastående människa och beundransvärd yrkesbroder. Vi är tacksamma för tiden tillsammans och vi vet att Ulf också var det.