Nils Hasselmo föddes i Köla församling, Värmland, den 2 juli 1931. Han genomförde sina grundläggande studier i nordiska språk och litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och lämnade Sverige 1956 för studier vid Augustana College och disputation vid Harvard universitetet 1961. Han kom till University of Minnesota (UoM) 1965. Där verkade han som professor i nordiska språk och litteratur fram till 1983. Förutom sina insatser som lärare och forskare med fokus på tvåspråkighet uppskattades han tidigt för sina ledaregenskaper. Han rekryterades till University of Arizona, Tucson som chef för forskning vid universitetet (1983–88) och återvände till UoM som dess 13:e rektor 1988–97.

När han lämnade uppdraget som rektor för UoM blev han president för Association of American Universities , en organisation för rektorerna vid de cirka 60 främsta forskningsuniversiteten i USA och Kanada. I denna roll blev Hasselmo under 9 år en centralfigur i amerikansk högre utbildning och forskning. Under tiden I Washington och redan under Minnesotaperioden hade han dessutom ledande befattningar i en rad andra amerikanska universitets- och forskningsorganisationer. Som pensionär flyttade han till Tucson, Arizona och de sista åren till Houston där han avled den 23 januari 2019.

Hasselmo behöll under hela sin karriär en tät kontakt med Sverige och blev hedersdoktor vid Uppsala universitet 1979. Han uppmärksammades som årets svenskamerikan 1991 och mottog flera andra utmärkelser bland andra Nordstjärneorden för sitt arbete med svensk-amerikanska relationer. Han var en av de personer som stödde tillkomsten av Uppsala universitets vänförening och blev en av dess första medlemmar.

Nils Hasselmo var en ovanligt vänlig och humoristisk person som på olika sätt stött Uppsala universitet och dess lärare genom åren.

alla vid Uppsala universitet