Marie-Louise Hanson

VD-sekreteraren Marie-Louise Hanson, Vällingby, har avlidit i en ålder av 72 år. Närmast sörjande är barnen Petra och Andreas med familjer.

21 april 2019 06:00

Marie-Louise var född och uppvuxen i Malmö. Trots att hon kom att tillbringa större delen av sitt vuxna liv i Stockholm och Uppsala, förblev hon skåning i själ och hjärta. Hon hade också en varm känsla för Grekland.

Efter folkskolan genomgick hon den tidens kanske mest kvalificerade utbildningar i maskinskrivning, stenografi, kontorskunskap och affärskommunikation. Hon lärde sig hantera skrivmaskinen virtuost som en konsertpianist sin flygel och satte rekord i stenografi vid muntlig diktamen.

Tillsammans med andra meriter ledde detta 1984 till anställning som kontorist vid dåvarande Forskningsstiftelsen Skogsarbeten. Med sin skicklighet och driv utsågs hon 1990 till VD:s sekreterare. Snart därefter gjorde datoriseringen och informationstekniken sitt revolutionerande intåg. Marie-Louise tog snabbt till sig teknikens landvinningar. I takt med kontorseffektiviseringen vidgades hennes befattning till en servicefunktion för hela ledningsgruppen. Hon var i den rollen bland annat en ovärderlig tillgång under den arbetsintensiva omstruktureringen av det svenska skogsbrukets FoU-verksamhet, som 1993 resulterade i bildandet av det större Skogsbrukets Forskningsinstitut, Skogforsk.

Marie-Louise Hanson blev Skogsarbeten/Skogforsk trogen i nära tre decennier, till sin pensionering 2013. Flera av oss i ledningsgruppen hade glädjen att arbeta nära henne under dessa år. Med sitt kunnande, sin energi och arbetskapacitet, sin lojalitet och kvalitetskänsla var hon ett stort stöd i vårt arbete, såväl internt som externt.

Marie-Louise engagerade sig också utöver sin ledningssupport. Inte minst när det gällde trivselarrangemang för personalen och även dess familjer, som firmafester, julgransplundringar och skogsutflykter.

I saknaden minns vi henne med tacksamhet och värme.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jan Fryk Raymond Hörnfeldt Magnus Larsson Ingemar Nordansjö Lennart Rådström