Lennart Åqvist

7 april 2019 06:00

Lennart insåg tidigt värdet av logik och han kom att tillhöra den internationella eliten inom det område som kallas filosofisk logik. Hans forskning inom området är omfattande med betydande arbeten inom moralfilosofi, rättsfilosofi, språkfilosofi och estetik. Han var vid flera tillfällen gästprofessor vid utländska universitet.

Lennart disputerade 1960 på en avhandling om 1700-talsfilosofen Richard Prices moralfilosofi. Ett tidigt intresse var logiken för normer. Under senare år väcktes också intresset för grundläggande begrepp inom juridiken. Genom inspiration från juridikprofessorerna Per Olof Ekelöf i Uppsala och Jan Hellner i Stockholm kom han att skriva betydelsefulla juridiskt-logiska arbeten. Två banbrytande verk inom skadeståndsrätten är "Kausalitet och culpaansvar" inom en logiskt rekonstruerad skadeståndsrätt (1973) och "Causing Harm" (tillsammans med P. Mullock, 1989). Lennart genomförde också en logisk rekonstruktion av teorin om sakrättsliga tredjemanskonflikter. Inom processrätten bidrog han till teorin om gradering av bevis. 1992 promoverades han till hedersdoktor vid juridiska fakulteten i Uppsala.

Lennart var en mångsidig människa. Som ung framträdde han som pianosolist i Göteborgs orkesterförening (numera Göteborgs symfoniker), och han spelade under flera år violin i Akademiska kapellet i Uppsala.

Vi kommer att sakna diskussionerna och samvaron med Lennart. På de högre seminarierna i vårt ämne, vid konferenser i olika länder och vid privat samvaro, var Lennarts inlägg alltid ”to the point”. Vi uppskattade hans skarpsinne och kunskaper.

Lennarts lättsamma stil hängde samman med att han var så öppen och prestigelös. Vi kommer att minnas Lennart som en varmhjärtad, generös och klok vän.

I saknaden efter Lennart tänker vi särskilt på Kerstin, Johan och Helena.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Docenten i praktisk filosofi Lennart Åqvist, Uppsala, har avlidit i en ålder av år. Han sörjs närmast av hustrun Kerstin och barnen Johan och Helena med familjer. Anders Fogelklou Åke Frändberg Lars Lindahl Torben Spaak Stig Strömholm