Lars Högberg

Förre generaldirektören Lars Högberg, Uppsala, har avlidit i en ålder av 82 år. Hans närmaste anhöriga är makan Monica samt barn och barnbarn.

6 oktober 2019 06:00

Lars Högberg föddes i Örebro och studerade efter gymnasiet fysik vid Uppsala universitet och blev filosofie licentiat i plasmafysik år 1961. Efter några år som forskare och lärare vid fysiska institutionen övergick han till arbete vid Försvarets forskningsanstalt, FOA, parallellt med uppdrag som sekreterare i flera statliga utredningar. Han anställdes år 1980 vid Statens kärnkraftinspektion och var myndighetens generaldirektör under åren 1989 till 1999. Hans expertis inom området kärnkraftssäkerhet ledde till flera internationella uppdrag blans annat för IAEA och OECD.

Lars återvände till Uppsala universitet år 2000, nu som ordförande i styrelsen för The Svedberg-laboratoriet (TSL), ett av de fyra nationella forskningslaboratorierna, som i huvudsak finansierades av Vetenskapsrådet. Laboratoriet fick en positiv utveckling bland annat genom betydelsefulla insatser av Lars Högberg och laboratoriets internationella programkommitté. Över 400 forskare, varav mer än hälften från andra länder, arbetade vid TSL. År 2002 beslöt Vetenskapsrådet genomföra en omfattande omstrukturering av stödet till de nationella anläggningarna innebärande neddragning och slutligen utfasning av finansieringen av driften av TSL. I detta svåra läge var det av stort värde för laboratoriet att ha en ordförande med lokal förankring, med erfarenhet att leda nationell verksamhet och med omfattande uppdrag i internationell miljö.

Lars Högberg och representanter för Uppsala universitet förhandlade fram en mjuk övergång för TSL till bestrålningar för industriella tillämpningar och protonterapi för cancerpatienter. Lars Högberg innehade ordförandeskapet vid TSL fram till halvårsskiftet 2011. När Skandionkliniken startade sin verksamhet i Uppsala för protonterapi år 2015 kunde The Svedberg-laboratoriets viktiga verksamhet på det området avslutas och laboratoriet avvecklas.

Lars Högbergs lugna och övertygande sätt att resonera var en stor tillgång under en svår övergångstid för TSL. Med erfarenhet, kunskaper och saklighet utövade han ett konstruktivt ledarskap för laboratoriet och dess styrelse. Han var även en positiv person med humor och sociala talanger. Vi är många som saknar Lars och delar sorgen efter hans bortgång med Monica och övriga familjemedlemmar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bo Sundqvist Mats Ola Ottosson Leif Nilsson, Curt Ekström, Björn Gålnander