Kjell Sundström

Kjell Sundström, Nyland, Ede, Hammerdal och Uppsala har avlidit i en ålder av 71 år. Han efterlämnar hustrun Agneta och barnen Elisabeth och Anders med familjer, fyra barnbarn, samt bröderna Bernt och Knut.