Kerstin E Wallin

Kerstin E Wallin, Uppsala, 75 år, har avlidit efter en tids sjukdom. Hon sörjes av släkt och en mycket stor vänkrets.

4 november 2018 07:00

Kerstin var född och uppvuxen i Uppsala och gick sina första skolår i Rosendalskolan. Högre studier lockade inte från början. Hon ville arbeta och se sig om i världen.

Återkommen till Uppsala efter cirka sex år på bank i Madrid hamnade hon på dåvarande regionstyrelsen vid Uppsala universitet och gick därifrån till ett sekreteraruppdrag hos Forskarutbildningsutredningen. En anställning på LO och TCOs biståndsnämnd omkring 1980 gav henne ansvaret för fackligt bistånd till Latinamerika. Det betydde bland annat cirka 35 långa, inte alltid ofarliga, resor inom och mellan de olika länderna. En del av biståndet gick till fortbildning vilket väckte hennes särskilda intresse och hon började studera. Hon läste pedagogik och blev snart på särskilda meriter antagen till forskarutbildningen vid den pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. År 2000 disputerade hon på avhandlingen "Folkbildning på export?" Hon var dessutom på senare år och ända till slutet verksam som egen företagare med översättning som uppgift.

Redan under utbildningen började hon intressera sig för kvinnors insatser i folkbildningsarbetet och upptäckte kvinnors stora insatser i byggandet av det nya demokratiska Sverige. En upptäckt som ledde till flera böcker. Åter verksam i Uppsala engagerade hon sig också och blev snart en aktiv och entusiastisk medlem i den 1999 bildade föreningen för Kvinnors Historia. Som en av författarna i föreningens böcker, som inspiratör och konstruktiv mentor i vår skrivarstuga och aktiv föreläsare har hon i många år bidragit till föreningens verksamhet. Hon var också de två sista åren föreningens kassör.

Med saknad men främst stor tacksamhet minns vi Kerstin. Hon ägde en gedigen kunskap men var framför allt en generös, engagerande och vänfast kvinna som vi hade den stora turen att få möta och lära känna.

Cristina Wahlström

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!