Ingrid Richter Thorén

Ingrid Richter Thorén, hedersdoktor i Uppsala, avled den 7 mars, 95 år gammal. Hon efterlämnar fyra barn samt barnbarn och barnbarnsbarn.

31 mars 2019 06:00

Ingrid var dotter till överläkaren Sölve Richter och hans hustru Tyra, leg. läkare. Ingrid tog studenten i Sundsvall 1941, började läsa medicin i Uppsala och blev med lic 1949.

1946 gifte hon sig med sedermera professorn i kirurgi Lars Thorén. Hon specialutbildade sig i pediatrik och arbetade under flera år med den egna barnmottagningen. Hon blev även en mycket uppskattad skoldoktor. Flera somrar tog hon med sig de egna barnen till Barnens Ö där hon ansvarade för den medicinska vården.

Då maken Lars avgick med pension kunde han ägna sig åt sitt stora intresse: sjukvårdens historia. Ingrid delade hans intresse och hon blev behjälplig i det stora arbetet med att färdigställa och organisera Medicinska museet i Uppsala, som har rykte om sig att vara landets främsta i sitt slag. För arbetet med museet hedrades Ingrid med ett hedersdoktorat i medicin.

Som maka till kirurgchefen blev representationsplikterna legio. Många är de svenska och utländska kolleger som fått ta del Ingrids gästfrihet och omsorg. Gäster bjöds också gärna ut till sommarhuset på Singö. Detta blev och är en kär tillflyktsort för hela familjen.

Ingrid hade glädjen av att ha hela familjen omkring sig då krafterna avtog och sjukdomen tog ut sin rätt. Sitt klara intellekt fick hon behålla ända till slutet. Vi är många som sörjer en kär och trofast vän.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Krause