Hans Tovoté

Hans Tovoté, Lund, har avlidit i en ålder av 83 år. Hans närmaste är hustrun Christina, styvsonen Petter, sonen Charlie samt systern Birgit.

18 augusti 2019 06:05

Hans var född i Karlskrona som son till Sten och Greta Tovoté. Han växte upp i Eksjö och Linköping, där han tog studenten.

Han var en tid till sjöss och ­hösten 1958 skrevs han in vid Lunds universitet, där han avlade fil mag-examen 1963.

Han arbetade som lärare, de sista decennierna från hösten 1982 till sin pensionering sommaren 2000 vid Lärarhögskolan i Kristianstad. Han förblev dock Lund trogen.

Han blev tidigt hyresgäst hos familjen Åhlander i Tomegapsgatan 28 och därmed granne med Anders Tornberg, i vars konstgalleri­ han efterhand under veckosluten blev en trogen gäst. Arvtagarna till fastigheten, Lars och Renata, förblev hans vänner genom livet.­ Genom galleriet blev han god vän med en rad konstnärer som Barbro Bäckström, Paul Osipov och Torsten Renqvist.

I studentlivet utmärkte sig Hans vid en rad karnevalsrevyer och han framträdde även som skådespelare i ”Greppet” av Ann Jellicoe vid Teater 23 i Malmö. Han deltog från början i de bussresor som Anders Tornberg anordnade till Pamplona, som blev något av hans andra hem och där han härom året kunde fira 50-årsjubileum som deltagare i firandet av S:t Fermín.

Hemingway var en ledstjärna i Hans författarskap liksom Mark Twain och J D Salinger. Bland Hans verk kan nämnas romanerna ”Den kluvna ormen” (1988) och ”Säg något Nijinskij!” (1989), den senare liksom flera av hans verk illustrerad av Andrzej Ploski.

Jämte illustrationer av denne konstnär publicerade han även under en följd av år dagsverser i sonettens form i Sydsvenska dagbladet under signaturen Ploto.

Hans var en underhållare av stora mått och lyckliga är de som har fått ta del av hans framställningskonst. Vem deklamerar nu utantill Frödings mästerstycke ­”Balen” och vem härmar kusken i John Fords film ”The Quiet Man”

Anders Österling har sagt att litteraturen är ett slagfält med många stupade och få överlevande. Jag menar att Hans Tovoté ­kommer att tillhöra de överlevande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sverker Hällen