Gunnar Hambraeus

Som tidigare meddelats har Gunnar Hambraeus, Sollentuna, avlidit strax efter sin 100-årsdag. Närmast sörjande är barnen Kristina, Ylva och Ragnar med familjer.

30 juni 2019 06:30

Tidigare verkställande direktören och preses för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Gunnar Hambraeus var född i Orsa. Efter studentexamen läste han fysik i Uppsala för att gå vidare och avlägga civilingenjörsexamen inom elektroteknik vid KTH i Stockholm.

Han hade ett stort intresse för att sprida kunskap om all slags modern teknik, bland annat som chefredaktör för Teknisk och grundare av Ny Teknik.

Han medverkade i många program i radio. Han kommenterade rymdkapplöpningen i tv.

År 1970 blev han kallad att efterträda Sven Brohult som verkställande direktör för IVA, som just firat sitt 50-årsjubileum. Gunnar blev därmed akademins fjärde vd, en befattning, som han uppehöll i 12 år för att därefter i tre år bli dess preses.

Gunnar fortsatte från sin nya position uppgiften att sprida kunskap om forskningens resultat till fackfolk och allmänhet. Han var en lysande presentatör både i tal och skrift.

IVA:s traditionella uppgift har varit att främja vetenskap och teknik, men under Brohults tid vidgades perspektiven till hur man skulle säkra att landvinningarna utnyttjades till samhällets gagn. Under Gunnars tid blev innovationer, energiomvandlingar, miljöförändringar, begynnande informationsteknik föremål för studier och rekommendationer från IVA:s sida.

I samband med IVA:s 50-årsjubleum besöktes akademien av företrädare för forskning i många länder som imponerades av IVA:s insatser för Sverige, som föreslog, att IVA skulle verka för att motsvarigheter startas i alla industriländer. Gunnar gjorde omfattande utlandsresor och spred budskapet. CAETS (Coumcil of Academies of Engineering and Technical Sciences), består nu av ett 20-tal nationella organisationer.

När Kina efter kulturrevolutionen öppnades för utländska besökare var Gunnar en av de första som inbjöds och förhandlade om ett avtal med kinesiska vetenskapsakademien om forskarutbyte till gagn för universitet och högskolor. För sina insatser har han belönats med ett hedersdoktorat från Chalmers.

Elsa, den jämnåriga hustrun sedan mer än 70 år avled i slutet av förra året.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans G Forsberg