Gösta Lindqvist

Gösta Lindqvist har avlidit och sörjs närmast av barnen Ulf, Marie och Fredrik, barnbarnen Sara och Victor samt syster med familj.

1 september 2019 06:00

Knutby-Faringe-Bladåkers hembygdsförening har förlorat sin eldsjäl, tidigare ordförande, arkivansvarig, webbansvarig och alltiallo Gösta Lindqvist som efter ett långt och aktivt liv avlidit i en ålder av 82 år.

Gösta var född i Norderåsen utanför Östersund. Efter realexamen vid ÖPR, Östersund, flyttade han till Stockholm och började arbeta på LM Ericsson. Han studerade vid Stockholms tekniska aftonskola och avlade ingenjörsexamen.

1959 gifte sig Gösta med sin Birgitta och fick tre barn. När barnen var små hyrde familjen en liten sommarstuga vid gården Jungfruäng i Bladåker och de trivdes så bra att de byggde ett fritidshus i närheten, där de sedan tillbringade all ledig tid.

Till slut blev det lite tröttsamt med resorna till landet varje helg så familjen sålde huset i Mälarhöjden och flyttade till Knutby. Där drev Gösta ett eget företag i radio- och tv-branschen under några år men återgick senare till Ericsson i Stockholm.

Göstas största intresse efter pensioneringen har varit Knutby-Faringe-Bladåkers hembygdsförening, Han ansvarade för föreningens hemsida och publicerade foton från föreningens olika aktiviteter. Hans alldeles särskilda engagemang gällde uppbyggnaden av föreningens arkiv och att digitalisera mängder av bilder och annat material från bygden. Det var ett omfattande arbete med arkivering av inlämnade dokument och katalogisering av museiföremål, bevarande av äldre inspelningar av musik med spelmän från orten, intervjuer av äldre ortsbor och överföring av filmade äldre händelser i bygden. En av hans sista större uppgifter var att färdigställa skriften om torparna vid Rungarn, ett projekt han ärvt efter bygdeforskaren Mästars-Erik. I april 2018 fick Gösta ta emot utmärkelse för kulturminnesvårdande gärning av Uppsala läns hushållningssällskap.

Gösta lämnar ett stort tomrum efter sig.

Minnesord

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per-Erik Nyström