Dan-Erik Oldeberg

Dan-Erik Oldeberg finns inte längre bland oss: vår hedersmedlem i Sockenstugans vänner i Funbo.

24 mars 2019 06:00

Föreningen bildades 1971 i samband med nyinvigningen av det gamla 1700-talshuset. Byggnaden var från början fattigstuga och senare kommunalhus men hade fått förfalla. Dan-Erik var aktivist i den kärntrupp av besjälade pionjärer som satte stugan i stånd igen och dessutom med förenade krafter omvandlade det angränsande kyrkstallet till ett funktionellt och representativt skol- och bygdemuseum.

Föreningen har sedan dess vuxit och utvecklats och har i dag cirka 250 medlemmar. Under drygt fyra decennier verkade Dan-Erik i styrelsearbetet och månade särskilt men pragmatiskt om den för Funbo speciella symbiosen mellan kyrka och hembygdsförening.

Som före detta legendarisk och av generationer elever avhållen tillsynslärare, övervakade han diskret men med fast hand stugans och museets inre och yttre underhåll. Men det var också en upplevelse att få assistera och bevittna hans lysande pedagogiska skicklighet när han undervisade skolklasser på studiebesök och dramatiskt berättade om svunna tider när man räknade på kulram, skrev med griffel och suddade med hartass. Särskilt tindrade barnens ögon och spetsades deras öron när han ekvilibristiskt trakterade museets psalmodikon.

Nu har han lämnat oss i sorg och saknad. Aldrig mer ska vi få glädja oss åt hans vänliga diplomati, sätt att verka utan att synas eller hans glimt i ögat och förlösande subtila humor. Och aldrig mer ska vi två få diskutera existentiella frågor som musik och rysk cirkus. Frid över ditt minne och samfällt tack från oss alla, Deo.

Minnesord

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stig Gröning