Carin Deutsch växte upp i den engelska staden Sunderland, där hennes far, Simon Petersson, förestod en sjömanskyrka, grundad av Svenska missionsförbundet och där också hennes mor Agnes arbetade. Vid ett återbesök i Sverige 1939 utbröt det andra världskriget och familjen beslutade att stanna i hemlandet. Här fortsatte de att arbeta för Missionsförbundet, nu vid dess flyktingförläggning, Tostarpsgården i nordvästra Skåne. Här träffade Carin en österrikisk ung flykting med ambitionen att bli läkare, något som han också blev, Kurt Egon Deutsch. De ingick äktenskap och Egon fick så småningom tjänst som provinsialläkare i Tierp och blev den på trakten legendariske doktor Deutsch.

Carin studerade vid Lunds universitet och var sedan under några år lärare.

När barnen vuxit upp återvände hon till universitetet, nu i Uppsala, för att studera teologi och bli präst. Hon lärde sig snabbt Nya testamentets grundspråk, grekiska, och blev bättre i detta än flertalet mycket yngre medstudenter. Hon prästvigdes när hon var 58 år. Hon hann ha förordnanden som komminister i Storvik och Hållnäs innan hon till sin förtret snart uppnått pensionsåldern. Hon hade ju så mycket kraft och ambitioner kvar, så mycket mer att ge. Desto bättre hade kyrkan fortsatt behov av hennes insatser som präst i Tierpsbygden. Hon fick under flera år hålla sina väl genomtänkta predikningar och bidra till gudstjänstlivet med sin musikalitet. Tonrent och klart sjöng hon mässans liturgiska texter och hon platsade väl i kyrkokören långt upp i åren.

Till hennes väsen hörde en nästan gränslös generositet som hon visade inte minst flyktingar i vårt land. En av dessa, en helt döv pojke från Balkan fick på hennes bekostnad genomgå utbildning vid Folkhögskolan för döva i Leksand under tre år. Han lyckades väl, fick arbete i Leksand, har bildat familj och lärt några av sina hörande vänner att kommunicera med teckenspråk. För honom var Carin ”den snällaste människan i världen”. I minnesbilden av denna brinnande, målmedvetna och självutgivande personlighet skimrar ett vänligt ljus.