– Vad är det bästa med tidningsjobbet, vad kommer du att minnas bäst? Den frågan fick Börje Carlsson inför sin pensionering 1997 och svaret blev:

– Känslan när man efter en hektisk och pressad nattjänst får vara med och kolla de första tidningsexemplaren där doften av trycksvärta fortfarande sitter kvar i tidningspappret.

Börje Carlsson arbetade inom tidningsbranschen i nästan 50 år och inledde sin karriär som sportjournalist vilket innebar att det var åtskilliga gånger som han fick hämta de första tidningarna direkt från pressen för att se resultatet av kvällens arbete. Den perioden präglade honom under resten av yrkeslivet och han brann för den lokala journalistiken och för papperstidningen.

Det var 1983 som Börje Carlsson blev administrativ redaktionschef på Upsala Nya Tidning. I den rollen hade han ansvar för frågor som rörde ekonomi, personal, produktion, organisation, avtal och förhandlingar. Vägen till Uppsala hade gått bland annat via Folket i Eskilstuna, Folkbladet i Västerås, Arbetarbladet i Gävle och Blekinge Läns Tidning. Hans erfarenheter från chefsbefattningar på flera andra tidningar blev en värdefull tillgång i arbetet på UNT.

Som chef var Börje Carlsson rak och tydlig. Det fanns också en sida fylld av värme och omtanke vilket de medarbetare som någon gång hade problem på det personliga planet fick erfara. I dessa situationer valde han alltid den lösning som gynnade individen bäst.

Börje var intresserad av människor och trivdes i sociala sammanhang. Han var ofta den som tog initiativet till sammankomster och aktiviteter för att stärka samarbetet.

Börje Carlsson var van vid att leda verksamheter och att kunna påverka. Att lämna UNT och tidningsvärlden i samband med pensioneringen 1997 innebar en stor förändring.

Journalistiken och tidningsbranschens utveckling fortsatte att vara en viktig del av Börjes liv och han var angelägen om att hålla sig uppdaterad. När Sirius spelade på Studenternas tog Börje gärna ett tidigare tåg från Gävle för att över en kopp kaffe hinna med en pratstund om förändringarna, både inom branschen och UNT.

Han behöll också kontakten med tidningens medarbetare genom föreningen UNT-seniorerna som han tillhörde sedan starten.

Börje Carlsson var en profil som vi kommer att sakna.