Björn Smedby

Björn Smedby har avlidit i en ålder av 86 år. Närmast anhöriga är hans hustru Barbro och barnen Örjan, Torgny, Ylva och Staffan med familjer.

14 april 2019 06:00

Björn Smedby föddes i Göteborg där han senare också studerade till läkare. Han var tidigt intresserad av sjukvårdens roll och funktion i samhället och rekryterades 1962 till Socialmedicinska institutionen i Uppsala. Han blev medicine doktor och docent i socialmedicin 1972. Han blev den förste innehavaren i Sverige av en professur i ämnet Hälso- och sjukvårdsforskning som inrättades 1980 vid Uppsala universitet.

Under många år var Björn en uppskattad chef för universitetets Centrum för forskning om primärvård och socialtjänst inom vilket det så kallade Tierp-projektet bedrevs. Han var även chef för Nordiskt WHO-center för klassifikation av sjukdomar, vilket innebar ett betydande internationellt samarbete. I och med sin roll som huvudsekreterare i Socialvetenskapliga forskningsrådet kunde han också påverka den svenska forskningspolitiken.

Björn var en ansvarstagande och noggrann person, vare sig det gällde att bedöma ansökningar om anslag från Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala, eller att utarbeta en klassifikation av olika sjukdomar. Ett av hans specialintressen var formuleringskonst och språklig begriplighet och han var under många år expert på Socialstyrelsen i frågor som rörde medicinsk terminologi.

Under sin emeritustid har han varit fortsatt aktiv i sin forskargrupp vid Uppsala universitet. Alltid vänlig, hjälpsam, och nyfiken var hans närvaro mycket uppskattad bland medarbetarna. Sammantaget har Björn som pionjär betytt mycket för ämnet hälso- och sjukvårdsforskning och dess framväxt i Sverige. Vi är många kollegor och tidigare doktorander som har uppskattat Björns insatser och stöd och som sett honom som en förebild, både ämnesmässigt och på ett personligt plan.

Våra tankar går nu till hans familj.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Urban Rosenqvist Margareta Sanner Ragnar Westerling Ulrika Winblad