Barbro Ekström

Specialpedagog Barbro Ekström, Uppsala, har avlidit inte långt efter sin 85:e födelsedag. Hon efterlämnar närmast barnen Maria och Ove med familjer och systern Assgerd.

18 augusti 2019 06:15

Vår arbetskamrat och vän Barbro Ekström finns inte med oss längre, men hennes framstående yrkesgärning och vänliga väsen fortsätter att verka och sprida ringar på vattnet inom habiliteringsverksamhet för barn och vuxna och inom vänkretsen. Som nyutbildad pedagog började Barbro arbeta i en liten pionjärverksamhet på Nedre Slottsgatan för barn med CP-skador. Därefter var hon med och byggde upp Folke Berna­dottehemmets framgångsrika region­habilitering.

När landstinget skapade en egen decentraliserad habiliteringsverksamhet anställdes Barbro där som 1:e specialpedagog. Hon blev sedan trogen Barn- och ungdomshabiliteringen i Uppsala län fram till sin pensionering. Här hade vi glädjen att samarbeta med Barbro i närmare 20 spännande, kreativa år.

En sann nestor var hon – påläst, aktiv, nyskapande, öppen för att ta in kunskap från andra yrkesområden och villig att dela med sig av sin egen erfarenhet och sitt gedigna vetande. Både i arbetet och som vän var Barbro pålitlig och klok, redo att hjälpa till praktiskt och som samtalspartner och också att umgås och ha roligt tillsammans med.

Många är de barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar och deras familjer, som kan vittna om Barbros kunniga och engagerade stöd. Hon var en lekens mästare med en sär­egen förmåga att locka fram leklust och utvecklingsiver även hos barnen med de största kognitiva och motoriska begränsningarna och få dem att växa lite i taget. Barbro var också en av ­pionjärerna när det gällde att identifiera och förstå neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi är tacksamma att ha fått dela så många fina år med Barbro både som högt värderad kollega och som en god vän.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Barbro Collén, Gerd Edgren, Tina Granat, Gunnel Haglund, David Henley, Ingalill Norrblom, Curt Westin