Inger Ärleman

Inger Ärlemalm, född Skantze, har avlidit. Hon sörjes närmast av barnen Patrick och Malin samt deras familjer.

Foto: Privat

Minnesord2019-11-24 06:00

Inger föddes 1937 i norra Bohuslän, bodde under uppväxten först i Bohuslän, sedan i Västervik och på faderns föräldragård Åsa i norra Halland. Hon studerade på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv och anslöt sig då till socialdemokratiska ungdomsförbundet. Som journalist flyttade hon med arbetet till Västerås, Kalmar och Luleå, Järfälla. Som journalist arbetade hon för att göra kvinnor synliga. I Järfälla samlade hon aktiva kvinnor och drev framgångsrikt kvinnopolitik. År 1989 samlade hon sina erfarenheter i boken ”Så vinner kvinnor makt och inflytande.” Hon gifte sig med Erik Ärlemalm.

Vi känner Inger Ärlemalm framförallt från Uppsalatiden. Hon bodde i Bennebol, Knutby, där hon arbetade som journalist samt drev ett kokboksantikvariat. Inger såg bristen på historieskrivning om kvinnor och när kommunen sagt nej till att inrätta ett kvinnohistoriskt museum startade hon i stället 1999 Föreningen för Kvinnors historia i Uppsala. Dess första större utåtriktade verksamhet var boken Uppsalakvinnor där 52 framstående kvinnor från olika århundraden och samhällsklasser i Uppsala, presenterades av 22 olika författare med Inger Ärlemalm som redaktör. Boken har 1917 tryckts i en ny upplaga. Fler böcker om kvinnors liv har utgivits av föreningen. Inger insåg att om kvinnor ska få mer plats i historien, måste kvinnorna skriva själva.

Inger flyttade tillbaka till Åsa i Halland för tio år sedan och har därifrån följt ”sin” förenings verksamhet. Hon hann att på avstånd uppleva föreningens 20-årsjubileum i september. Vi är Inger djupt tacksamma för hennes insatser, hennes förmåga att driva frågor och hennes smittande arbetsglädje.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!