Kapellet som flödade av honung

Varje dag passerar tusentals människor några av stans centralt belägna kapell, utan att kanske veta vad de heter eller ens vad de är. UNT Familj berättar i en serie om några. Vi börjar med Pauluskapellet på Dag Hammarskjölds väg.

4 december 2011 00:01

Vore det inte för det korskrönta klotet på taket och den anslående porten så skulle Pauluskapellet på Dag Hammarskjölds väg i Uppsala lätt kunna tas för ett förråd. Men inne i kyrksalen har i själva verket märkliga ting inträffat som gett eko i den kristna världen långt utanför Sveriges gränser.

Det var under sommaren 2006 som gudstjänstbesökarna i det ­lilla kapellet intill Gamla ­fängelset märkte att en lika överraskande som symbolisk dekoration började­ framträda bakom den stora Kristusskulpturen framme vid altaret. Det visade sig vara gyllengul ­honung, som liknade tårar, och som flödade ner från tak till golv.
Honung är ju ett starkt positivt begrepp i Bibeln, och för många troende låg det förstås nära till hands att utläsa vacker symbolik kring det gyllene honungsregnet bakom Kristusgestalten.
”Det är lite som en hälsning från himlen”, tyckte en av församlingsmedlemmarna, och en annan tyckte­ det var ”lustigt att det kommer honung från hälleberget, precis som för Israels barn”.

Men bakgrunden visade sig vara betydligt mer prosaisk. Under ­våren hade vilda bin byggt bo ­under kapellets tak, och flitigt samlat sin honung under sommaren. När sedan augusti kom attacke­rades deras bo av getingar­, vilket fick till resultat att stora mängder honung började rinna ner genom taket in i kyrkorummet. Kyrkliga Förbundet, som driver kapellet, tvingades bryta upp taket för att kunna sanera kapellet från stora mängder honung, getingar­ och bin.

Det var år 2000 som Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk­ tro tog över det före detta begravningskapellet­. I dag hålls här regel­bundet högmässor på söndagarna i Pauluskapellet i regi av förbundets lokalavdelning.­ I anslutning till gudstjänsterna ­arrangeras ibland ­föredrag och ­bibelstudier. Församlingen består av 15–20 personer.

Kyrkliga förbundet är en organisation­ inom Svenska kyrkan­ som bildades 1923. Dess syfte är att ”arbeta för bevarande och främjande av biblisk kristendom enligt vår från fäderna mottagna evangelisk-lutherska tro, samt för bevarande och stärkande av vår svenska kyrka i denna anda gentemot oberättigade och med denna anda stridande inflytelser och övergrepp”.

Pauluskapellet uppfördes 1936 och är ritat av K G Eklund.

Kapell - den korta kappan

Ett kapell är en kyrkobyggnad i mindre format, och kan vara antingen fristående eller en del av ett större komplex, som till exempel sidokapellen i Uppsala domkyrka.

Ett ­kapell är antingen avsett för gudstjänster i allmänhet eller för ett särskilt ändamål, som dop och begravningar eller som gravkapell. Också frikyrkorörelsen i slutet av 1800- ­talet valde att kalla sina kyrkobyggnader kapell.

Ordet är hämtat från medeltidslatinets capella som betyder ”kort kappa”, och härrör från den plats där den helige Martin av Tours kappa förvarades.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!