Behovet av stöd fortfarande stort

Crossroads öppnades i november 2014 som ett tillfälligt dagcenter för att hjälpa EU-migranter. I mars förlängdes stödet i ytterligare sex månader. Nu, drygt ett år senare, är behovet fortfarande stort – men det är oklart hur länge pengarna räcker.

7 december 2015 15:28

Innanför Crossroads dörrar på Seminariegatan i Uppsala står människor i kö för att låna badrum och toalett. På golvet ligger högar med kläder och tvättmaskinerna går för fullt. I köket på övervåningen serveras det kaffe, te och smörgåsar till den som är hungrig.

Besökarna är hemlösa EU-migranter och tredjelandsmedborgare, som söker sig till Stadsmissionens lokaler för att få hjälp med sina basala behov.

– Vi tar emot 25– 65 personer om dagen, varav en del är barn, säger Jasmina Merdan, föreståndare för Crossroads.

Jasmina berättar att drygt hundrafemtio hemlösa EU-migranter befinner sig i Uppsala samt ett antal tredjelandsmedborgare, som främst kommer från Nigeria. De senare har fått uppehållstillstånd i ett annat EU-land, men sökt sig till Sverige i hopp om att få arbete.

Trots att många av dem har utbildning, språk och arbetslivserfarenheter från andra EU-länder, har de svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden eftersom de inte talar svenska.

– Vi hjälper tredjelandsmedborgare med att söka arbete, skriva CV och med myndighetskontakter.

Crossroads, som är ett samarbete mellan Stadsmissionen och Uppsala kommun, startade som ett tillfälligt projekt i november förra året. Verksamheten har beviljats ytterligare medel fram till april, men för att nå ut till de som är i behov av hjälp skulle man behöva fler resurser.

Crossroads arbetar för att hitta alternativa vägar till försörjning bort från tiggeri. Flera av EU- migranterna är analfabeter och för att stärka deras möjligheter i hemländerna, undervisas de i sitt modersmål.

De som har bättre språkkunskaper undervisas i både svenska och engelska.

Tillsammans med stadsmissionerna i Stockholm, Linköping och Skåne deltar Uppsala i projektet ”EU-migranter som resurs” som finansieras av Postkodlotteriet.

– Några lär sig sy, andra bakar och ett par har fått tillfälligt arbete i Gränby centrum, där de paketerar julklappar. Förhoppningen är att detta ska hjälpa personerna, som deltar i projektet, att hitta ett arbete i framtiden.

Många av dem som söker sig till Crossroads sover i bilar eller under bar himmel. Endast ett fåtal får plats på Livets Ords natthärbärge som öppnades under förra hösten. Bland de hemlösa finns även barn eftersom föräldrarna inte vill lämna dem i hemländerna.

För dem som hamnat i utanförskap kan verksamheten vara avgörande för att klara sig igenom vintern, inte minst för barnen.

Trots att Crossroads har fått extra medel fram till april, tar de tacksamt emot hjälp från allmänheten. Behovet av vinterjackor och skor är stort och man söker även volontärer.

Fakta

Crossroads

Bakgrund: Crossroads öppnade i november 2014 som ett samarbete mellan Stadsmissionen och Uppsala kommun. Verksamheten är ett öppet dagcenter på Seminariegatan i Uppsala som fungerar som en råd- och stödverksamhet för Eu-migranter samt tredjelandsmedborgare. På Crossroads får människor hjälp med basala behov som mat, dusch, tvätt och kläder. Man ger också information om samhället och i mån av resurser även utbildning. Crossroads finansieras av Uppsala kommun, gåvogivare och Svenska Postkodlotteriet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marija Asker