Minnesord Sten Westerling

Apotekare Sten Westerling, Göteborg, har avlidit i en ålder av 69 år. Han sörjs av släkt, vänner och tidigare arbetskamrater.

Familj 13 oktober 2019 06:10

Vår kurskamrat, vän och kollega Sten har lämnat oss alldeles för tidigt, vi fick beskedet att vi förlorat vår vän efter ett snabbt sjukdomsförlopp. 

Sten utbildade sig till apotekare och valde en karriär inom läkemedelsindustrin. Under åren hade han ett antal ledande roller inom AstraZeneca.  Han var delaktig i en stor intern omorganisation inom AZ Lund, och tillbringade ett par år i Kina för att delta i byggandet av en gemensam produktionsanläggning för svenska läkemedelsföretag.

Vi började våra studier på Farmaceutiska fakulteten, Farmis, vid Uppsala universitet för femtio år sedan. Sten var redan från början en starkt lysande person som tidigt visade ledaregenskaper. Sten hade förmågan att bli vän med de allra flesta för att inte säga alla, men hade också en stark integritet. Sten tog tidigt plats i styrelsen för den farmaceutiska studentkåren, till att börja med som ordförande för utbildnings- och sociala utskottet, och tog efter ett par år över ordförandeskapet för kåren, något han fullföljde med bravur och brett stöd. Hans förhandlingsförmåga och debatteknik var väl kända. Under denna period befann sig fakulteten under flyttning från Stockholm till Uppsala vilket medförde att studentkåren måste flytta till Uppsala. Sten bidrog stort till att detta avlöpte bra inte minst då det ställdes krav från dåvarande Uppsala Studentkår och Kuratorskonventet att lägga ned vår kår men Stens idoga arbete bidrog starkt till att den fick finnas kvar. Ett kårhus inhandlades, med Sten som en huvudaktör. 

Utanför förhandlingsbordet och studierna deltog Sten med liv och lust i studentlivet. Så mycket roligt vi har haft tillsammans! Sten var en av de gladaste på alla fester, det var aldrig tråkigt om Sten fanns med. Redan vid invigningsfesten för de nya studenterna, ’amöbafesten’, framträdde Sten med ett bejublat tal. Det finns många roliga minnen från vår tid på Farmis, glada middagar, många tillställningar i ’Baraquen’ och studentrummen, helgalna golfronder.

Vår apotekarkurs präglas av stort kamratskap och sammanhållning med regelbundna träffar genom åren. Sten deltog entusiastiskt i dessa sammankomster, senast i maj 2018 när vi firade 45 års jubileum. Vi sörjer Sten och kommer aldrig att glömma hans spjuveraktiga leende, hans djupa röst, generositet och omtänksamhet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa