Ingvar Folkeson

Som tidigare meddelats har rektor Ingvar Folkeson, Uppsala, avlidit i en ålder av 94 år. Närmast sörjande är dottern Helena och sönerna Göran och Anders med familjer

Familj 5 januari 2020 05:30

Minnesord

Ingvar Folkeson började sin skolledarkarriär vid Uppsala högre elementärläroverk för flickor, Magdeburg. Han blev först studierektor vid Magdeburg och gick, via Lundellska skolan, sedan vidare till att bli rektor vid den relativt nyinrättade enheten för kommunal vuxenutbildning, Cederbladsskolan. Ingvar var den bästa av rektorer just i den fasen av skolans historia. Efter en period av kreativitet och nybyggaranda behövde skolan formas och föras in i en lugnare, organisatoriskt och administrativt stabil period. Under åren som rektor åtog han sig också tidvis uppdrag för skolförvaltningen och länsskolnämnden. Det roade honom och gav erfarenheter av nytta för Cederbladsskolan. Under många år var han också en sammanhållande kraft för Magdeburgsstiftelsen.

Det var viktigt för honom att inom tjänsten, både som studierektor och rektor, hålla kontakten med undervisningen på skolan genom att själv undervisa i matematik, något som hans elever och inte minst lärarkolleger uppskattade.

Ingvar Folkeson var en mycket omtyckt rektor. Vi kunde alla ta kontakt med honom och veta att vi skulle bemötas på ett jämlikt plan. Vi möttes av värme och genuint sakligt intresse. Han var alltid rak och rejäl och stod för ärlighet och trygghet i relationen till oss medarbetare. Hans litet underfundiga humor underlättade och satte guldkant också på de vardagliga kontakterna.

De av oss som ville bli skolledare, fick våra första viktiga lärdomar och erfarenheter genom Ingvars försorg.  Hans uppmuntran bar vi också med oss.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa