Enköpingsmäklare varnad

En mäklare i Enköping har varnats av Fastighetsmäklarinspektionen därför att han inte fört in ett anbud på en fastighet på den anbudsförteckning som är obligatorisk att upprätta i samband med fastighetsförsäljningar.

4 oktober 2012 14:45

Den spekulant som anmält mäklaren hade lämnat ett likadant anbud på samma fastighet ett år tidigare, ett anbud som då avvisats av säljaren. Mäklaren har i ett yttrande till inspektionen förklarat att han betraktat det anbud som återigen lämnats som ”ett skambud” och därför inte tagit med det i anbudsförteckningen. Fastighetsmäklarinspektionen konstaterar att det rörde sig om ett riktigt bud som skulle ha tagits upp på förteckningen och varnar därför mäklaren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille