Uppsala län har lägst arbetslöshet

Uppsala län har lägsta arbetslösheten i landet. I oktober var 10 968 personer arbetslösa i länet. Men trots det har arbetslösheten ökat jämfört med förra året.

11 november 2010 16:09

Totalt var 2,8 procent av invånarna i Uppsala läm arbetslösa i oktober, en ökning med 0,3 procent, eller 741 personer jämfört med samma månad förra året. I hela landet ligger motsvarande andel på samma nivå som förra året: 8,3 procent. 1 414 arbetslösa i länet fick jobb, vilket är 245 fler jämfört med förra året. Samtidigt ökade antalet lediga jobb från 1 101 till 1 376.

Fler jobb tyder på att utvecklingen fortsätter i rätt riktning, enligt Nordea-ekonomen Torbjörn Isaksson. Att det nu är 6 000 fler som söker jobb än för ett år sedan tycker han inte är så konstigt.
– Det är ett resultat av regeringens politik. Förändringar i a-kassan och andra reformer har bidragit till denna utveckling, säger han.

Karine Raoufinia, ekonom på Konjunkturinstitutet (KI), är inne på samma spår:
– Det är efter krisen fler som är kvar längre tid i arbetslöshet. Sedan har vi också ett flöde in från sjukförsäkringen, av folk som skrivs in på arbetsförmedlingen, säger hon.

Av dessa går en stor del, efter ett initialt tremånadersprogram, vidare till reguljära arbetsmarknadspolitiska program, enligt Karine Raoufinia. Hon tillägger att jobbskatteavdraget samt förändringarna av a-kassan och gränserna för att betala statlig skatt också bidrar till utvecklingen. Torbjörn Isaksson tror att sysselsättningen kommer fortsätta öka framöver och räknar med att detta successivt även ska få effekt på arbetslösheten.
– Det kommer få större genomslag i arbetslöshetstalen framöver. Programvolymerna lär inte öka så mycket mer härifrån, säger han.

Andra ekonomer, som vice riksbankschefen Lars E O Svensson, har i riksbanksdirektionen sagt sig se en potentiell jämviktsarbetslöshet på 5,5 procent på sikt. Detta tror Torbjörn Isaksson är en något för positiv bedömning.
– Särskilt nu då vi haft en kris, som har slagit ut produktion i vissa företag och branscher. Produktion som inte kommer tillbaka tenderar att höja arbetslösheten, säger han.

Sveriges arbetslöshet har med undantag för något enstaka kvartal inte legat under 6 procent sedan före 90-talskrisen, enligt det nya internationella arbetslöshetsmått som numera tillämpas. Nordea räknar med att arbetslösheten kan sjunka till omkring 7 procent om ett år och några procentenheter till i slutet av 2012.


Antal arbetslösa

Kommun Oktober 2010 Oktober 2009
Enköping 712 813
Heby 240 313
Håbo 222 250
Knivsta 161 181
Sigtuna 841 906
Tierp 361 507
Uppsala 3 996 4 252
Älvkarleby 192 208
Östhammar   291 293

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!