Uppsala får nytt bemanningsföretag

AlphaCE lanserar bemanningsföretag och satsar på de som står längst bort från arbetsmarknaden.

9 augusti 2019 18:30

Utbildnings- och matchningsföretaget AlphaCE arbetar med att få ut människor på arbetsmarknaden. Nu tar de ett steg till och startar bemanningsföretag.

– Vi är långt ifrån ett traditionellt bemanningsföretag som bara ska hyra ut personal, säger Stephan Rings, affärsområdeschef för verksamheten.

AlphaCE:s bemanningsverksamhet ska nischa sig mot dem som kan ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, exempelvis personer som ännu inte talar svenska eller har någon form av funktionsnedsättning som behöver extra stöd.

– Vi ska hjälpa företag att rekrytera, det handlar inte om tillfälliga uthyrningar. Tanken är att företagen kan hyra personal som på sikt kan få en anställning, säger Stephan Rings.

AlphaCE har tidigare erfarenhet att arbeta med den här yrkeskategorin och ser att de kan ha en god rekryteringsbas.

– Vi ska bli bryggan mellan de som har svårt att komma ut i arbetslivet och företagen. Vi knyter kontakt med företag som vill ta samhällsansvar och samtidigt ser att det på sikt tillför kompetens, säger han.

Stephan Rings berättar att fokuset för verksamheten är att alla har en plats på arbetsmarknaden, men att det handlar om att få alla bitar på plats.

– För att få en hållbarhet i samhället krävs att samhällsnyttan knyts ihop med organisationsnyttan, såväl som med den ekonomiska.

AlphaCE finns på 24 orter i Sverige, men den nya verksamheten kommer ha sitt säte i Mälardalen med huvudkontor i Uppsala.

– Vi kan inte lansera överallt på en gång, till en början fokuserar vi på Mälardalen, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!