UNT har köpt Annonsbladet

Upsala Nya Tidning tar över Annonsbladet i Östhammar. Efter 47 år som självständig produkt har Lage Löwén som ägt annonstidningen sedan 1984 nu bestämt sig för att det är dags att lämna över till andra.

8 januari 2013 06:01

– Jag fyller 65 i år, så det är tid att gå i pension. Det är visserligen dubbla känslor när det gäller att sälja företaget, men köparen har kontroll över hela produktionskedjan, inklusive tryckeri och distribution, så det kommer att bli bra, säger Lage Löwén.
Inriktningen för den nya ägaren är att Annonsbladet och Östra Uppland, UNT:s egen gratistidning, ska läggas samman. Hanna Stjärne, vd och chefredaktör på UNT säger:
– UNT har satsat på journalistiken i Östhammar genom Östra Uppland, först som månadstidning och nu också som veckotidning. Vi är glada för att vi med hjälp av Annonsbladet kan göra vår satsning ännu bredare.

Om framtiden för de fyra deltidsanställda som nu arbetar på Annonsbladet vill Hanna Stjärne inte uttala sig eftersom förhandlingar kommer att inledas när köpeavtalet nu undertecknats.

Annonsbladet i Östhammar grundades 1965 av Per Arne Gille. Lage Löwén tog över företaget 1984. Annonsbladets upplaga är 16 200 ex per vecka under vinterhalvåret och drygt 20 000 per vecka under sommarhalvåret. Omsättningen 2012 låg på mellan sju och åtta miljoner kronor. Annonsbladet har tryckts i Tierp, och distribuerats via posten till alla hushåll i Östhammars kommun.
Försäljningssumman är hemlig. 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille