Unga nekas praktik de själva har ordnat

Ungdomar under 25 år som lyckats hitta praktikplatser nekas av Arbetsförmedlingen om de varit inskrivna som arbetslösa kortare tid än tre månader. Men äldre personer kan få praktik direkt.

25 maj 2010 11:03

– Varför ska ungdomar få sämre chanser till jobb? undrar 20-åriga Sandra i Uppsala.

En av dem som drabbats av den särskilda regeln för unga arbetssökande är 20-åriga Sandra i Uppsala. Hon vill inte att hennes efternamn publiceras i tidningen. Sandra har varit inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen i Uppsala under våren. För två veckor sedan hittade hon en chans till ett butiksjobb i Uppsala. Butiken vill ha en person som först kan praktisera under sommaren för att sedan få timanställning under hösten. Hon gjorde upp med butiksinnehavaren om upplägget och de var överens.
– Det passade mig perfekt. Jag ansökte hos Arbetsförmedlingen om att få praktikplats i butiken. Jag trodde inte att det skulle vara något problem, butiken har garanterat en anställning i höst, så det är ju en åtgärd som leder till jobb. Det är ju sådana program som Arbetsförmedlingen ska satsa på, säger Sandra.

Men Arbetsförmedlingen sade nej till praktiken. Följden av Arbetsförmedlingens agerande är att hon går miste om jobberbjudandet i höst. Men hade Sandra varit 25 år i stället för 20 år hade hon fått praktikplatsen. Reglerna för praktik genom Arbetsförmedlingen är olika beroende på ålder. De som har fyllt 25 år kan erbjudas en praktikplats om det uppstår en sådan utan att vara med i Jobbgarantin eller Jobb- och utvecklingsgarantin.

Men de som är yngre kan tvingas vara arbetslösa i tre månader innan de får chans till en sådan praktik. Först när man har varit inskriven som arbetssökande i tre månader har man samma chans som äldre att få en praktikplats. Enligt förordningen ska yngre personer i större utsträckning än äldre söka arbete under tre månader på den reguljära arbetsmarknaden innan de erbjuds ett arbetsmarknadspolitiskt program och för ungdomar är det Jobbgarantin för ungdomar.

Inom jobbgarantin finns olika aktiviteter som från början är begränsad till kartläggning, jobbcoachning samt studie- och yrkesvägledning. Efter tre månader finns fler aktiviteter och då bland annat praktik. Förordningen lämnar dock utrymme att fatta beslut om praktik tidigare än tre månader i programmet.
– Man ska göra en arbetsmarknadspolitisk bedömning i varje enskilt fall. Ungdomar under 25 år kan alltså ges en möjlighet till praktik tidigt i programmet, det vill säga innan ungdomen har varit tre månader inom Jobbgarantin för ungdomar, säger Eva Domeij på Arbetsförmedlingens programenhet i Stockholm.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!