Svårare för homosexuella att få jobb

Homosexuella blir diskriminerade när de söker jobb. Det visar en ny rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) i Uppsala.

14 december 2011 08:03

Diskrimineringen är störst när homosexuella män söker typiskt manliga yrken och när lesbiska kvinnor söker typiska kvinnoyrken.

Lina Andersson, lektor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, var med och gjorde studien som rapporten bygger på. Enligt henne kan en förklaring till diskrimineringen vara att homosexuella män och kvinnor faller utanför de traditionella könsrollerna.

– Arbetsgivare kan tycka att det känns obekant, säger Lina Andersson. I stället för att anställa någon som går lite utanför ramarna, så kanske man väljer någon som inte känns så främmande.

Enligt Statistiska Centralbyrån är 99 procent av alla byggnadsarbetare män. Det innebär att en homosexuell man, som inte uppfyller normen om hur en byggnadsarbetare ska vara, kanske inte får jobbet.

Ulrika Westerlund, förbundsordförande på RFSL, är inte förvånad över studiens resultat.
– Det är intressant att få så konkreta bevis för att det förekommer diskriminering, säger hon. Samhället har en tydlig bild av vad en homosexuell person är och vad han eller hon kan utföra för uppgifter. Man tror att alla lesbiska kvinnor är manhaftiga och därför inte kan sköta traditionella kvinnoyrken.

Rapportförfattarna sökte 4 000 olika tjänster med samma personliga brev och CV. De som sökte jobb var påhittade personer och det enda som skilde breven från varandra var personernas kön och deras beskrivning av sin sexuella läggning. Betydligt färre homosexuella än heterosexuella fick ett positivt svar på sin ansökan.

Heterosexuella män verkar också ha en högre genomsnittslön än någon annan, oavsett kön eller sexuell läggning.
– På arbetsmarknaden stöter homosexuella män på ungefär samma hinder som heterosexuella kvinnor gör, säger Lina Andersson. De kommer upp till en viss lönenivå, men kommer sedan inte längre. Kvinnor och homosexuella män blir diskriminerade när det gäller toppjobb.

En förklaring kan vara diskriminering. En annan förklaring är att arbetsfördelningen kan se annorlunda ut hos samkönade par. I ett traditionellt heterosexuellt förhållande är det ofta mannen som lägger mer tid på jobb och kvinnan som ägnar mer tid åt hushållsarbete.

– Det är möjligt att en homosexuell man eller kvinna lägger lika mycket tid på jobb och städning som sin partner, säger Lina Andersson. Då når de inte samma nivå som heterosexuella män som jobbar väldigt mycket. Det skulle vi vilja titta närmare på.

Diskriminering av homosexuella är ändå mindre vanligt i Sverige än i många andra länder, enligt rapporten.
– Dessutom har flera tidigare studier visat att vi har en ovanligt tolerant attityd mot homosexuella i Sverige, säger Lina Andersson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Frida Johansson