Spred fel uppgifter om borätter

Intresseorganisationen Sveriges Bostadsrättsbildare, SBB, har spridit felaktiga uppgifter om hur vanligt det är att hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Intresset är avsevärt mindre än vad SBB gett sken av.

23 juli 2010 10:05

I Uppsala genomfördes bara en enda ombildning förra året, för 20 miljoner kronor, mindre än en tiondel av vad SBB uppgett.

Flera medier rapporterade i juni om det rekordartade intresset för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter i Sverige. Dagens Industri, TV 4, många nyhetssajter och flera branschtidningar som Bo Bättre och Fastighetsvärlden rapporterade att ett nytt rekord sattes 2009 när 331 hyresfastigheter ombildades till ett sammanlagt värde av 24 miljarder kronor. Flera debattartiklar har också publicerats i frågan, bland annat i Aftonbladet och på Newsmill.

Uppgifterna kom från intresseorganisationen Sveriges Bostadsrättsbildare (SBB) som gjort en sammanställning av lagfarter hos länsstyrelserna runt om i landet.
”Intresset är jättestarkt. Tvärtemot vad många tror är det framför allt privata fastighetsägare som säljer till de boende. De får bättre betalt då”, sade Björn Isaksson, statistikansvarig på SBB till Dagens Industri i mitten av juni när statistiken offentliggjorts.
SBB påstod så sent som i måndags i ett pressmeddelande att ett rekord satts för ombildningar i Uppsala under det föregående året.

UNT har fått tillgång till det statistiska underlaget som SBB byggt undersökningen på och det visar sig att slutsatserna är gravt missvisande. I Uppsala skulle enligt SBB:s uträkningar nio ombildningar till bostadsrättsföreningar skett under 2009. I verkligheten handlade det om en enda. De 3 298 kvadratmetrarna som enligt SBB skulle ha sålts i Uppsala för knappt 290 miljoner kronor var i verkligheten ett par hundra kvadratmeter som såldes för cirka 20 miljoner kronor.

Förklaringen är att SBB har räknat all nyproduktion av bostadsrätter i Uppsala som om de vore ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Samma fel har man gjort i hela landet.

I Östergötland ska enligt SBB fastigheter till ett värde om 45 miljoner kronor ha ombildats från hyres- till bostadsrätter, i verkligheten har inga sådana ombildningar genomförts under 2009. I Kronobergs län har SBB räknat elva miljoner kronor för högt och i Skåne minst 400 miljoner kronor för högt. I Stockholms län är det svårare att utröna exakt hur stor felräkningen är, men det handlar om hundratals miljoner kronor. Ombildningen av de kommunala hyresrätterna i Stockholm är dock stor och omfattade cirka tio miljarder kronor 2009.
– Jag var inte medveten om felen. Det beror på att det är svårt att se i statistiken om en fastighet som säljs till en bostadsrättsförening är nyproducerad, säger Björn Isaksson på SBB till UNT.

Kunde ni inte ha anat det när det säljande bolaget är Peab, NCC eller JM?
– JM äger ju också hyresrätter och ombildar dem till bostadsrätter, så det går inte att avgöra på den uppgiften.

Vad säger du om att de missvisande uppgifterna ni spritt har publicerats i så många medier?
– Det är förstås olyckligt. Vi ska titta närmare på detta efter semestrarna i augusti.

Nu när det visar sig att det bara skett en enda ombildning i Uppsala 2009 – vad tror du att det låga intresset för ombildningar beror på?
– Uppsala har alltid haft många bostadsrätter och få hyresrätter. På 70-talet var andelen bostadsrätter bara tio procent i centrala Stockholm och cirka 50 procent i Uppsala, säger Björn Isaksson.

SBB uppger efter UNT:s granskning att missen är i storleksordningen tre miljarder kronor, och att köpeskillingarna i Sverige 2009 var totalt 21,3 miljarder kronor, vilket skulle innebära att ombildningarna minskade under 2009 jämfört med 2008.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johannes Nesser