Han formar chefer i ny tappning

Att veta bäst och kunna mest är inte morgondagens ledarskap, tycker utbildaren och före detta elitidrottaren Lennarth Pettersson. För att bli en riktigt bra chef behöver man tänka som en idrottare.

17 september 2012 08:55

Ett vinnande ledarskap, hur ser det ut? Efter att ha arbetat som stridspilot, elitidrottare, chef och slutligen som utbildare inom ledarskap i sex år tyckte Lennarth Pettersson att det var dags att dokumentera det han kommit fram till. Nu släpper han boken Vinnande ledarskap. För att företag ska nå framgång behövs nytänk, ett annat sätt att se på chefens och medarbetarnas roll. Men vad är det då för fel på dagens chefer?
– Vi har en särskild kultur i dag, både bland chefer och medarbetare. Chefskulturen bygger på det gamla industrisamhället där det var chefens roll att kunna mest och veta bäst. Chefsrollen har också en manlig tradition bakom sig, säger Lennart Pettersson.

Men i dag är samhället så pass komplext att det är omöjligt för en ledare att vara den som kan mest om allt. Det är medarbetarna som har specialkunskaperna och det måste en chef acceptera, annars tar man inte vara på kompetensen inom företaget. Och det är just här som många chefskap brister, menar Lennarth Pettersson.
– Det som många chefer gör fel är att de tar för snabba beslut utan att fråga medarbetarna. Men ofta har ju den som kommer med ett ärende eller ett problem mest kunskap om det.

Denna hierarkiska företagskultur ligger inte bara hos cheferna utan kan även finnas hos dem som arbetar i organisationen. Många medarbetare uppmuntrar strukturen, där man skickar problemen uppåt i stället för att försöka lösa dem.
Vinnande ledarskap handlar om att lära sig tänka nytt och att upprätthålla det genom träning. När Lennarth Pettersson var elitidrottare tränade han två till tre pass om dagen. Detsamma tycker han borde gälla för ledare som vill ligga på topp.
– Chefer kanske åker på konferenser eller utbildningar några gånger per år. Men för att ligga på topp behöver du träna kontinuerligt. Många vill vara den bästa chefen men hur stor energi lägger de på att verkligen bli det?

Han drar paralleller till idrottsvärlden där ledare är tvungna att skapa glädje och gemenskap för att få idrottarna att prestera sitt bästa och gå mot samma mål. Det har också visat sig att just idrottsledare haft stora framgångar inom näringslivet. Precis som inom idrotten är ledarskapet något man ständigt måste träna på för att inte tappa.
– De chefer jag utbildar brukar vara jättepositiva. Men så kommer de hem och halkar tillbaka i invanda mönster. Genom särskilda övningar kan de hålla i och förbättra sina kunskaper.

Lennarth Pettersson skrev Vinnande ledarskap efter att ha genomfört utbildningar med runt 350 chefer.
Innan träningen skulle börja gav de flesta sig själva höga betyg när det gällde att lyssna på medarbetarna, ställa öppna frågor och ge konstruktiv feedback. Många av dem sa att "så här gör jag ju redan". Men när de sedan gjorde övningarna visade det sig att verkligheten såg lite annorlunda ut.
– Vi gjorde samtalsövningar där en medarbetare kommer till chefen med ett ärende. Felet som många av cheferna gjorde var att säga ”då gör vi så här”, i stället för att fråga vad medarbetaren själv tycker.

Chefen är ofta den som sätter tonen på en arbetsplats, menar Lennarth Pettersson. En bra chef kan göra arbetet trevligt, en dålig chef kan få en medarbetare att låta bli att anstränga sig.
– Om man har en bra kultur är medarbetarna måna om företaget. Då kanske man kan stanna fem minuter längre om det behövs.

Fakta

Lennarth Petterssons tips till chefen:

1. Ha tillit till dina medarbetare. Du måste tro att de vill göra sitt bästa.

2. Lyssna. Peka inte direkt med hela handen utan fråga vad medarbetaren har tänkt först.

3. Följ upp och ge konstruktiv feedback. En öppen dialog i vardagen är bättre än utvecklingssamtal en gång per termin.

Personligt

Lennarth Pettersson
Född: 1951 i Uppsala
Bor: Dalby, utanför Uppsala
Familj: fru, två barn och två barnbarn
Bakgrund: Brigadgeneral för Flygtaktiska kommandot, elitidrottare inom militären och utsedd till världens bästa militära idrottsman, lagbrons i OS i Moskva 1980, en av åtta ledarmöter i Sveriges olympiska kommitté.
Aktuell med: boken Vinnande ledarskap

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ellinor Skagegård