Bättre chef med hjälp av app

Bli en bättre chef med mobilen som verktyg. Det är tanken med en internetbaserad ledarskapskurs där studenter i Uppsala teknolog- och naturvetarkår deltar.

16 april 2012 16:33

Under nio veckor experimenterar Uppsalastudenterna med olika ledarskapsmetoder. Till sin hjälp har de en mobilapplikation där de kan registrera sina beteenden. Idén till kursen, som på sikt även ska rikta sig till ledare inom näringslivet, uppstod i samband med att Oskar Henrikson, psykolog och projektledare, arbetade med en forskningsstudie i internetpsykiatri.
– Genom internetbehandling hjälpte vi människor med tinnitusbesvär. Jag tänkte att om det går att få bukt med det måste det också finnas annat man kan göra, säger Oskar Henrikson.

Internetpsykatrin har fått stort genomslag de senaste åren. I dag kan psykologer med hjälp av internetbaserad KBT-terapi behandla människor med ångestsjukdomar och andra psykiska besvär. Det enda som behövs är en dator med internetuppkoppling. Eftersom behandlingen ofta utgår från att bryta negativa mönster, ställde sig Oskar Henrikson frågan om man även kunde lansera metoden för allmänheten med positiv utveckling i fokus. Han kom då att tänka på chefsrollen och hur en bra ledare bör agera.
– Arbetsplatsen är ofta beroende av bra ledarskap. Det påverkar resultatet och även hälsan hos medarbetarna och ledaren själv. Om en chef är duktig kan det leda till en hälsosam arbetsmiljö, säger Oskar Henriksson.

Resultatet blev en ledarskapskurs för till att börja med studenter i Uppsala teknolog- och naturvetarkår och Chalmers teknologkår i Göteborg.
– Precis som med internetpsykiatrin når man ut till många fler. En psykolog kan ha tjugofem patienter på en vecka, men genom internet kan man nå ut till hundratals personer, säger Oskar Henrikson.
Från Uppsala deltar femtio studenter som alla har någon form av ledarskapsroll inom kåren. Johan Wikander, ordförande för Uppsala teknolog- och naturvetarkår, är en av dem.
– Jämför man med en traditionell ledarskapskurs där man lyssnar till en föreläsare i två timmar tycker jag det här är ett bättre upplägg. Man kan få in mer innehåll i kursen, som deltagarna kan bearbeta i ett lugnare tempo, säger Johan Wikander.

Varje vecka får kursdeltagarna uppgifter baserade på forskning om olika ledarskapsmetoder. Enligt studier ska exempelvis en bra ledare ge tre gånger så mycket positiv kritik som konstruktiv eller negativ. Kursdeltagarna får sedan möjlighet att registrera sina beteenden med hjälp av mobilapplikationen.
– I det fallet fick vi fram statistik som visade att de bara ger en och en halv gång så mycket positiv kritik som konstruktiv. Det är kul att få fram data på det, och också intressant att se hur svårt det faktiskt är att ge feedback, säger Oskar Henrikson.
Även Maria Svensson deltar i kursen. Hon tror att liknande internetbaserade kurser kommer att bli vanligare i framtiden.
– Idén är jättebra. Personligen kanske jag hade klarat av det bättre om det varit regelbundna träffar. Då håller man det man lär sig färskt i minnet, säger hon.

Deltagarna träffas två gånger, en gång vid kursstart och en gång vid kursslut. Än så länge tycker projektledaren Oskar Henrikson att det har fungerat bra. Men precis som inom internetpsykiatrin är engagemanget från deltagarna varierande.
– För oss handlar det om att hitta var den gyllene gränsen går för hur mycket tid man ska lägga på internet, personliga samtal och gruppträffar. Det gäller att hitta en bra balans, säger Oskar Henrikson och berättar att man i framtida kurser kommer lägga mer fokus på personliga samtal med deltagarna.

Men kan man då genom internet och en smartphone lära sig att bli en bättre ledare?
Johan Wikander menar att kursen kräver mycket eget ansvar. För att hänga med krävs det även att man är motiverad då det är mycket att ta in. Men är man bara beredd att lägga ner tid på kursen kan man lära sig en hel del nya saker om sig själv.
– Jag har blivit mer medveten. Även när jag inte använder appen kommer jag nog att tänka på hur jag agerar. Ledarskap handlar bland annat om att kunna granska sig själv. Det här är ett bra hjälpmedel för att komma in i de tankebanorna.

FAKTA: UTFORMAD SOM PILOTSTUDIE

Konsultbyrån Psykologifabriken, med inriktning mot arbetspsykologi, har utformat ledarskapskursen. Kursen, som är utformad som en pilotstudie, är inspirerad av internetbaserad psykologisk behandling. Via internet får deltagarna tillgång till kursmaterial. Varje avsnitt baseras på forskning om ledarskap. Det handlar bland annat om målsättning, feedback och teamarbete. Deltagarna tilldelas sedan uppgifter baserade på forskning, till exempel att uppmärksamma en kollega som gjort något bra. Deltagarna registrerar sedan sina beteenden med hjälp av en mobilapplikation.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jakob Meijer, Erik Kulo