Orexo rodde hem miljardavtal

Uppsalaföretaget Orexo ingår ett samarbete med världens största läkemedelskoncern Johnsson & Johnsson. Avtalet som presenterades på tisdagen innebär att Orexos forskning kring behandling av bland annat kroniskt obstruktiv lungsjukdom finansieras och kan på sikt ge företaget intäkter på flera miljarder kronor.

1 juni 2010 23:15

På Uppsalaföretaget Orexos huvudkontor i Fyrislund var stämningen på topp under tisdagen. Under eftermiddagen firades det nytecknade samarbets- och licensavtalet med Johnsson & Johnsson.

Avtalet säkrar inte bara finansieringen av den prekliniska forskningen i Orexos tre pågående program med arakidonsyra som bland annat syftar till att upptäcka och utveckla småmolekyler för nya behandlingar av astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och andra inflammatoriska sjukdomar i tre år framöver.
Om utvecklingen och kommersialiseringen av de tre programmen blir framgångsrik får Orexo rätt till utvecklingsersättningar på upp till 4,4 miljarder kronor, samt försäljningsnivåersättningar och royalties.
– I dag är vi oerhört glada. Att världens största läkemedelskoncern tecknar ett sådant här avtal med Orexo visar att vår forskning är i världsklass, och det stärker bilden av Uppsala som världsledande inom läkemedelsforskning, säger Torbjörn Bjerke, vd för Orexo.

Förbindelserna i avtalet är omfattande. Johnsson & Johnssons dotterbolag Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals och Janssen Pharmaceutica kommer att ansvara för all klinisk utveckling och kommersialisering.
I en första omgång får Orexo genom samarbetet tillgång till forskningsfinansiering på upp till 167 miljoner kronor under de tre första åren. En initial betalning om 78 miljoner kronor genomförs i år.

Tillsammans med licensavtalet som kan ge flera miljarder kronor i intäkter för Orexo är Johnsson & Johnssons satsning ett av de största som genomförts inom den globala läkemedelsbranschen för forskningsprogram som inte ännu kommit in i kliniska studier.
– Det är ett stort commitment, ett av det största som någonsin genomförts inom preklinisk forskning, säger Torbjörn Bjerke på Orexo.
– Det finns stora medicinska behov inom luftvägs- och inflammatoriska sjukdomar. Genom att kombinera våra kompetenser och resurser inom detta område med Ortho-McNeil-Janssen hoppas vi kunna upptäcka och utveckla nya läkemedel för miljontals patienter. Detta avtal kompletterar våra andra framgångsrika partnersamarbeten och är ett viktigt steg på Orexos väg mot att bli ett lönsamt läkemedelsföretag.

Förra året genomförde Orexo ett sparpaket där var femte anställd, totalt 25 personer, sades upp. Företaget minskade den prekliniska forskningen och konsoliderade verksamheten på Karolinska institutet och Uppsala och förlade verksamheten till Uppsala. För närvarande finns cirka 25 personer anställda inom den prekliniska forskningen i de tre program som man nu tecknat licensavtal om.

 

 

 

Orexo

Orexo är ett läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av behandlingsformer för smärta och inflammation. Företaget har fyra produkter på marknaden.
Försäljning sker huvudsakligen genom samarbetsavtal med andra läkemedelsföretag.
Abstral, avsedd för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter är i dag Orexos mest betydande produkt. Abstral lanserades i flera europeiska länder under 2009 och registreringsansökningar har lämnats in i USA, Kanada och Japan.
Orexo har 108 anställda och huvudkontor i Uppsala.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johannes Nesser