"Ökad lönsamhet med hållbarhetstänk"

37 lokala aktörer med sammanlagt 38 000 anställda samarbetar för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling i Uppsala.

26 mars 2019 17:00

Under tisdagseftermiddagen stod Uppsala klimatprotokoll och de lokala företagens koldioxidutsläpp i fokus. Att Uppsala utsågs till Årets klimatstad 2018 är något som kommer gynna både klimatarbetet och de lokala företagens affärer, enligt Hannes Vidmark, miljöchef på Uppsala kommun.

– Nu behöver vi tala om hur vi kom hit. Vi kan med stolthet och kunskap visa att vi är på väg i rätt riktning. Om vi kan sprida det till fler kan vi också få fler företag att medverka, säger Hannes Vidmark.

Under förmiddagen talade Fabian Haeberlein, Ikeas varuhuschef i Uppsala. Han anser att det inte längre går att driva företag utan att ha med hållbarhetsaspekten.

En annan som medverkade under dagen var Cecilia Sjöstedt, vd på GE Healthcare i Uppsala.

Hon berättade för första gången offentligt att de fattat beslut om en utökad miljösatsning i Uppsala.

– Vi kommer att minska vår klimatpåverkan med 30 procent per produkt. Det handlar om allt från råvaror till transporter, säger Cecilia Sjöstedt.

Vinner ni även affärsmässigt på beslutet?

– Ja, det ger oss konkurrensfördelar plus att vi blir en mer attraktiv arbetsgivare för framförallt den yngre generationen.

Hon tycker att Uppsala klimatprotokoll gjort det lättare att samarbeta i klimatfrågan med andra företag.

– Vårt avfall används exempelvis av dem som behöver biogas och vi kan i vår tur få hjälp med annat.

Under eftermiddagen fick åhörarna lära sig mer om bland annat klimatsmart byggande i trä och en ny typ av slamblandad betong.

Enligt Svante Axelsson, Uppsalabo och nationell samordnare på organisationen Fossilfritt Sverige, inser allt fler företag i olika branscher att det är lönsamt med hållbarhet.

I dag ser hela 40 procent av företagen ökad lönsamhet från hållbarhetsarbetet. Hur fler ska få affärsnytta och komma med på tåget handlar enligt de inblandade bland annat om tekniska innovationer som gör det möjligt att få ner kostnaderna samtidigt som koldioxidutsläppen och klimatavtrycken minskas.

Viktiga områden att fokusera på

Transporter, avfall, återvinning och energieffektivisering är de områden som är viktigast för utsläppsminskning, enligt Svante Axelsson.

Uppsala klimatprotokoll fokuserar denna treårsperiod på byggmaterialval, energi, hållbara godstransporter, hållbart resande, hållbar stadsdelsutveckling, jakten på plasten samt mat och klimat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom

Ämnen du kan följa